Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Teata ravimi või vaktsiini kõrvaltoimest inimesel

Teatise vormid


Patsiendid peaksid kõigist ravimi/vaktsiini kasutamise järgselt tekkinud häirivatest reaktsioonidest rääkima esmalt arsti või meditsiiniõega, sest tekkinud reaktsioon võib vajada ravi või ravim teise vastu vahetamist. Patsiendid võivad teatada kõigist ravimi/vaktsiiniga seostatavatest häirivatest reaktsioonidest.

Ravimid võetakse kasutusele alles pärast põhjalikke kliinilisi uuringuid, kuid nende uuringute käigus ei selgu harvaesinevad kõrvaltoimed või toimed, mis ilmnevad võib-olla alles aastatepikkuse kasutamise järel.

Viimati uuendatud: 11.02.2022