Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Apteegistatistika

Ravimiameti koostatud apteegistatistika põhineb apteekide kvartaalselt esitatavatel aruannetel. Nimetatud aruanded kajastavad vaid üldist apteegi käivet ega sisalda informatsiooni iga ravimi kohta eraldi. Üldapteekide käibed on esitatud koos käibemaksuga, haiglaapteekide puhul ei ole käibemaksu arvestatud.

Ravimiamet on kogunud apteegistatistikat üle 20 aasta, allolev interaktiivne andmestik võimaldab teil leida enda jaoks huvipakkuvad andmed kiirelt ja mugavalt. Soovitame andmetega tutvuda täisekraanivaates.

Apteekide arv

Eestis tegutsevate apteekide liigid on üldapteek, haiglaapteek ja veterinaarapteek. Apteegi struktuuriüksusteks on haruapteegid ja apteegibuss. Lisaks võib tegevusluba omav üldapteek pakkuda internetiapteegi teenust.

Apteekide arv 2022. aasta alguse seisuga

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Üldapteegid

495

494

498

479

475

476

Haiglaapteegid

24

24

24

24

23

23

Veterinaarapteegid

4

4

3

3

1

1

Apteegistatistika ülevaated:

Apteekide kogukäive on 20 aasta jooksul pidevalt suurenenud, sealjuures on keskmine aastane kasv 8%. Aasta jooksul tegutsenud apteekide ja nende haruapteekide kogukäive 2022. aastal oli 643 miljonit eurot.

Apteekide kogukäive aastatel 2002-2022

Tegevuslubades toimub pidevalt mitmeid muutusi, samas on apteekide koguarv viimastel aastatel püsinud enam-vähem samal tasemel. 2022. aasta jooksul suurenes üldapteekide koguarv ühe võrra, haiglaapteekide ja veterinaarapteekide arv jäi samaks. Lisainformatsiooni tegevusluba omavate apteekide ja nende struktuuriüksuste kohta sisaldab Ravimiameti kodulehel asuv Tegevuslubade register.

Inimeste arv ühe apteegi kohta

Suuremates linnades ja maakondades 2022. aasta alguses võrreldes Eesti keskmisega

Vaata ka

Apteekide esitatud kvartaalsete aruannete põhjal on valminud apteekide erialast tegevust kirjeldavad ülevaated Ravimiameti statistika aastaraamatutest, siin

Üldapteegid

Üldapteekide käive koosneb ravimite ja muude kaupade käibest, moodustades 2022. aastal vastavalt 71% (359 miljonit eurot) ja 29% (147 miljonit eurot) üldapteekide kogukäibest. 2022. aastal suurenes üldapteekide kogukäive võrreldes eelneva aastaga 9,8%, ulatudes 506 miljoni euroni.

Üldapteekide ravimite käibe võib suures osas jaotada retseptiravimite ja käsimüügiravimite käibeks, moodustades vastavalt 79% ja 21% ravimite käibest. Veterinaarravimite osakaal on üldapteekides väga väike, vaid 0,4% ravimite käibest. Kõige enam väljastatakse üldapteekidest inimestel kasutamiseks mõeldud ravimeid retseptide alusel. Retseptiravimite käive oli 2022. aastal 283 miljonit eurot, mis on 9% suurem kui 2021. aastal. Retseptiravimite käibe võib omakorda jaotada soodustusega retseptide alusel ja soodustuseta retseptide alusel väljastatud ravimite käibeks, ulatudes 2022. aastal vastavalt 253 ja 29 miljoni euroni. Käsimüügiravimite käive oli 2022. aastal 75 miljonit eurot, mis on 20% suurem kui 2021. aastal. Muude kaupade hulka kuuluvad apteekides müüdavad hügieenitarbed, meditsiiniseadmed, põetusvahendid, toidulisandid, loodustooted jm. Muude kaupade käive on pidevalt kasvanud, 2022. aastal 7%, ulatudes 147 miljoni euroni.

Üldapteekide kogukäive aastatel 2018–2022

Viimastel aastatel on soodusravimid moodustanud üle 90% retseptiravimite käibest. Soodustusega retseptiravimite käive suurenes 2022. aastal võrreldes eelneva aastaga 8%, sealjuures Tervisekassa poolt kompenseeritav osa suurenes 9% ja patsientide poolt tasutud osa 6%. Soodusravimite maksumusest tasus patsient 2022. aastal keskmiselt 25% ja Tervisekassa keskmiselt 75%.

Soodustusega retseptiravimite käive üldapteekides aastatel 2018–2022

2022. aastal käideldi üldapteekides 11,6 miljonit retsepti. Kõige enam väljastati üldapteekidest ravimeid soodustusega retseptide alusel, neid oli 9,8 miljonit. Soodustuseta retsepte oli veidi üle 1,7 miljoni, ekstemporaalseid retsepte ligikaudu 28 tuhat ja veterinaarseks otstarbeks väljastati ravimeid ligi 19 tuhande retsepti alusel. Eesti apteekides käideldi veidi alla 8 tuhande Euroopa Liidu retsepti, neist 59% Tallinna, 12% Valgamaa ja 5% Tartu apteekides.

Üldapteekides käideldud retseptid aastal 2022

Enam kui kolmandik üldapteekidest asuvad Eesti suuremates linnades, Tallinnas ja Tartus, seetõttu on ka apteekide maakondlik käive väga erinev ning koondunud peamiselt Harju- ja Tartumaale.

Haiglaapteegid

2022. aastal oli haiglaapteekide kogukäive 137 miljonit eurot, mis on võrreldes eelneva aastaga 3% suurem. Haiglaapteekide kogukäive koosneb samuti ravimite ja muude kaupade käibest. Haiglaapteekide kogukäive on enamasti suurenenud peamiselt ravimite käibe osas. Seevastu 2020. ja 2021. aastal, mil koroonapandeemia haiglate tööd tugevalt mõjutas, suurenes oluliselt ka muude kaupade käive, vastavalt ligi 5 ja 4 miljoni euro võrra aastas. 2022. aastal muude kaupade käive vähenes 2% ja ravimite käive kasvas 5%, ulatudes vastavalt 38 ja 99 miljoni euroni.

Haiglaapteekide kogukäive aastatel 2018–2022

Ravimite käive üld- ja haiglaapteekides aastal 2022 oli kokku 458 miljonit eurot. Seega üldised kulutused ravimitele ühe elaniku kohta olid ligikaudu 344 eurot aastas. Eesti elanik ise kulutas ravimitele aastas keskmiselt 125 eurot. Võrreldes eelneva aastaga suurenesid patsiendi kulutused retseptiravimitele 10% ja kulutused käsimüügiravimitele 20%.

Kulutused ravimitele üld- ja haiglaapteekides ühe elaniku kohta aastas, 2018–2022

Viimati uuendatud: 24.03.2023