Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kõrvaltoime teatise vorm ja teave meditsiinitöötajale

COVID-19 vaktsiinid on turustamise alustamisel täiendava ravimiohutuse järelevalve all. Palun teatage Ravimiametile kõigist süsteemsetest ja tõsistest (sh paiksetest tõsistest) kõrvaltoimetest, mille puhul hindate seose vaktsiiniga võimalikuks.