Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ravimitega seotud oluline meelespea

01.03.2022 | 13:08

Viimastel päevadel on palju uuritud võimaluse kohta annetada Ukrainale ravimeid.

Ukraina on edastanud Euroopa riikidele nimekirja ravimitest, mille järele neil on vajadus. Ka Eesti riik on analüüsinud võimalusi ravimite annetamiseks, arvestades Eestis olevaid ravimivarusid nii, et Eesti inimeste tavapärased ravimivajadused oleksid kindlustatud. Lisaks on vajalik tagada Eestisse saabuvatele sõjapõgenikele meditsiiniabi ja ravimite olemasolu.

Vajalike ravimite nimekirja on jagatud suuremate ravimite hulgimüügi ettevõtetega, kellel on ülevaade, millises ajaraamis saab annetatud varud taastada.

Mida see täpselt tähendab?

  • Selleks, et ravimid jõuaksid sõjaolukorras Ukrainasse, koordineerib ravimite annetamist ja logistikat riik, tehes koostööd hulgimüüjatega.
  • Ravimite kogumine ja üle riigipiiride toimetamine on seotud ka mitmete juriidiliste toimingutega, mistõttu on eraisikutelt annetustena ravimi kogumine ja edastamine keeruline.
  • Eesmärk on, et Ukraina saaks just need ravimid, mida nad vajavad ja et need jõuaksid nendeni ohutult, kvaliteetsena ja toimivatena.

Mida igaüks meist täna teha saab?

  • Vaadake üle enda isiklik ravimikapp ja kontrollige, kas teil on olemas kõik vajalikud ravimid vähemalt kuuks ajaks. Vajadusel täiendage varusid. Nii on riigil parem ülevaade meie enda inimeste vajadustest ja kogustest, millega saame Ukraina inimesi aidata.
  • Aegunud või kasutusena seisvad ravimid viige apteeki või jäätmejaama, kus need võetakse vastu tasuta.
  • Ravimi kõlblikkusaja leiate pakendilt. Näiteks 02.2022, mis tähendab, et ravim on kasutamiseks kõlblik veebruari kuu viimase päevani sel aastal.
  • Ärge kasutage ravimit pärast kõlblikkusaja möödumist või andke seda kellelegi teisele kasutada. Ammugi ei tohi ühtegi kodus üleliigseks jäänud ravimit edasi müüa. Peale selle, et see on ohtlik, on see ka ebaseaduslik.
  • Lugege hoolega pakendil olevat teavet ja infolehte, et teaksite, kuidas ravimit säilitada tuleb. Õige säilitamine on oluline, et säiliks ravimi toime ja ravim ei muutuks laguproduktide tõttu ohtlikuks.