Euroopa Ravimiamet soovitab Pfizer/BioNTechi koroonavaktsiini Comirnaty tõhustusannuse kasutamist 12-aastastel ja vanematel

01.03.2022 | 09:09

Euroopa Ravimiameti (EMA) Inimravimite komitee (CHMP) hinnangul võib Comirnaty koroonavaktsiini tõhustusannust manustada vajadusel alates 12. eluaastast. Praegu on Comirnaty vaktsiin mõeldud kasutamiseks kahe annusena 5-aastastel ja vanematel ning tõhustusannust võib kasutada alates 18. eluaastast [1].
    • Jaga

Inimravimite komitee arvamus tugineb 16-aastastel ja vanematel tõhustusannuse hindamiseks käimas oleva kliinilise uuringu vaheandmetele. Lisaks sellele on arvesse võetud avaldatud teaduskirjandust, müügiloajärgseid andmeid ning samuti Iisraeli noorte vaktsineerimisest kogunenud päriseluandmeid.

Tõhustusannuse eesmärk on taastada vaktsiini kaitsevõime, mis on esmase vaktsineerimiskuuri läbinud inimestel aja jooksul langenud. Olemasolevate tõendite põhjal on võimalik järeldada, et tõhustusannuse mõju noorukitele on samaväärne kui  mõju täiskasvanutele. Uusi ohutusprobleeme ei tuvastatud.

Otsuse noorte vaktsineerimise kohta tõhustusannusega teevad liikmesriigid iseseisvalt. Arvestada tuleb haiguse levikut ja tõsidust noorema vanuserühma hulgas ning samuti teadaolevaid kõrvaltoimeid (eriti müokardiiti).

Comirnaty sisaldab molekuli, mida nimetatakse mRNA-ks ja mis sisaldab juhiseid COVID-19 haigust põhjustava SARS-CoV-2 viiruse ogavalgu tootmiseks. Comirnaty ei sisalda viirust ennast ja ei ole võimeline COVID-19 haigust tekitama. Täpsema info vaktsiini kohta leiab toote infomaterjalist, kuhu kuulub ka pakendi infoleht. Rohkem infot vaktsiini kohta leiab siit.

[1] 16–17-aastaste esmane vaktsineerimiskuur sai EMA heakskiidu veebruaris 2021 ning 12-aastaste vaktsineerimine 2021. a mais. Vaktsineerimises paremini edenenud liikmesriikides on 16–17-aastastest praeguseks esmase vaktsineerimiskuuri lõpetanud üle 80% noortest. (ECDC andmed).