Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

28. jaanuarist rakendus Euroopa Liidu liikmesriikides veterinaarravimite määrus

29.01.2022 | 11:39

28. jaanuarist rakendus kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides veterinaarravimeid käsitlev Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/6.
    • Jaga

Määruse eesmärk on parandada veterinaarravimite kättesaadavust, suurendada konkurentsivõimet ja innovatsiooni veterinaarravimite sektoris ning ühtlasi vähendada  halduskoormust.

Üks oluline uuendus on veterinaarravimite andmebaas: https://www.medicinesinfo.eu/et

Andmebaas sisaldab EL riikides antud müügilubade teavet ning on mõeldud kasutamiseks kõigile huvilistele. Eeskätt aitab see leida loomaomanikel ja veterinaararstidel vajalikku infot, samuti saavad ravimitootjad kasutada seda oma ravimite andmete ajakohastamiseks.

Uue määrusega rakendub ka veterinaarravimeid müüvate internetiapteekide ühine logo.

Kõik Eestis tegutsevad internetiapteegid kannavad nüüd kahte logo, mille abil on võimalik veenduda, et tegemist on seadusliku internetiapteegiga, kus võib müüa nii inimestel kui loomadel kasutamiseks mõeldud ravimeid. Loe rohkem siit.

Veterinaarravimite määruse eesmärkide kohta saab pikemalt lugeda siit.