• English
 • Eesti

Ravimi kõrvaltoimetest teatamine

Printer-friendly version

MIKS TEATADA

Ravimid võetakse kasutusele alles pärast põhjalikke kliinilisi uuringuid, kuid nende uuringute käigus ei selgu harvaesinevad kõrvaltoimed või toimed, mis ilmnevad ravimi pideval, võib-olla alles aastatepikkusel kasutamisel. Igapäevases kliinilises praktikas manustatakse ravimit väga erinevate kaasuvate haigustega patsientidele, kelle tundlikkus ravimi suhtes võib olla erinev (vanurid, lapsed, rasedad jne); patsiendid kasutavad lisaks teisi ravimeid või saavad mingit muud täiendavat ravi. See kõik loob suuremad eeldused variatsioonideks ravimi toimes ja kõrvaltoimete ilmnemisel.

Maailma Terviseorganisatsioon (World Health Organization, WHO) defineerib ravimi kõrvaltoimet kui kahjulikku ning soovimatut reaktsiooni ravimile, mis tekib haiguse diagnoosimise, profülaktika või ravi käigus ravimi tavaliste dooside kasutamisel.

Ravimite kõrvaltoimete registreerimine võimaldab ühendada paljude arstide kogemused, mis saadakse ravimi kasutamisel suurel hulgal ja väga erinevatel patsientidel. See loob võimaluse harvaesinevate, kuid ohtlike toimete avastamiseks, mis on olulised hinnangu andmiseks ühe või teise ravimi eeliste ja puuduste kohta, seega lõppkokkuvõttes aitab valida parimat raviviisi.

Kõrvaltoimetest teatamine on konfidentsiaalne ning teatisest ei tehta ei administratiivseid ega juriidilisi järeldusi. Ravimiamet teeb vaktsiinide osas koostööd Terviseametiga, kus samuti hinnatakse vaktsiinide kõrvaltoimeid. Andmeid patsiendi ja arsti identifitseerimiseks ei anta edasi kolmandatele isikutele ning need ei kuulu avaldamisele.

MIDA TEATADA

 • ravimitest põhjustatud surmajuhtumid
 • eluohtlikud reaktsioonid ravimite manustamisel
 • püsivaid tervisehäireid tekitanud reaktsioonid ja kõrvaltoimed
 • haiglaravi vajanud reaktsioonid ravimitele
 • haiguse kestvust ja kulgu mõjutanud kõrvaltoimed
 • ravimite koostoimetest tingitud reaktsioonid
 • ravimitest põhjustatud väärarengud
 • ravimsõltuvust tekitanud ravimid

Täheldatud sümptomi või reaktsiooni seostamisel konkreetse ravimiga on oluline nii ajalise kui põhjusliku seose hindamine, seega on olulised kõrvaltoimete sümptomite ilmnemise kuupäevad ning sümptomite ajaline järjestus. Teatise täitmisel ja edasisaatmisel on oluline väärtus ka siis, kui põhjuslik seos pole täiesti kindel, sest täheldatud muutusel võivad olla ka teised põhjused. Sel juhul võib dokumenteeritud reaktsioonil olla suur väärtus tulevikus või mingis teises kontekstis.

RAVIMINA TULEB ANTUD JUHUL KÄSITLEDA
kõiki aineid, mida kasutatakse inimestel haiguste raviks, profülaktikaks või diagnoosimiseks. Seega lisaks tavalistele tablettidele ja süstelahustele ka:

 • vereasendajad ja teised i.v. kasutatavad lahused
 • vaktsiinid ja seerumid
 • kontrastained
 • patsiendil kasutatavad antiseptilised ained

MILLAL TEATADA

Teatis tuleks täita võimalikult kiiresti (et olulised detailid ei ununeks), ja postitada, kui kõrvaltoime tulemus on teada ja patsiendi seisund lahenenud.

KUHU TEATIS SAATA

Teatise palume saata posti teel aadressil:
Ravimiamet, Nooruse 1, 50411 Tartu.
faksiga: 737 4142 või elektrooniliselt Ravimiameti kodulehel www.ravimiamet.ee

MIDA TEATISEGA TEHAKSE

Ravimiamet kogub andmed kogu Eestist ja saadab edasi Euroopa Ravimiametile, WHO rahvusvahelisele kõrvaltoimete keskusele ning ravimi müügiloa hoidjale (arsti andmeid ei avalikustata).
Kui on vaja detaile täpsustada või saada täiendavaid andmeid patsiendi edasise tervisliku seisundi kohta, võetakse arstiga ühendust. Et tagasiside oleks võimalik, tuleb teatisele märkida ka teatise täitnud arsti nimi ja töökoha andmed. Küsimuste tekkides palume helistada Ravimiametisse telefonil 737 4140.