Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Riigi Ravimiamet

Eesti Vabariigi Valitsuse 15.09.1993 määruse nr 282 järgi otsustas Vabariigi Valitsus nõustuda Sotsiaalministeeriumi ettepanekuga reorganiseerida Sotsiaalministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad Eesti Ravimikeskus ja riigiettevõtte „Eesti Farmaatsia“ apteegiosakond Riigi Ravimiametiks ja sotsiaalministri 01.11.1993 käskkirjaga nr 160 moodustatigi Riigi Ravimiamet.

See tõi Ravimiametisse veel töökohti juurde ning nüüd tekkis Ravimiametisse 4 osakonda: Registreerimisosakond, Kontrolliosakond, Apteegiosakond ja Administratsioon; kokku ca 30 töötajaga. 

Ravimiameti esimene peadirektor oli kuni 1999. aastani professor Lembit Rägo, kes on täna Rahvusvaheliste Meditsiiniteaduste Organisatsioonide Nõukogu peasekretär (Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS)).