Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veterinaarravimi kõrvalnähu teatis

  • Praegune Teate esitaja
  • Patsient (loom)
  • Kahtlustatav ravim
  • Teised kasutatavad ravimid
  • Kõrvalnäht loomal
  • Kõrvaltoime inimesel
  • Lõpetatud
Teate esitaja

Kas müügiloa hoidjat informeeriti? *