Narkootikumide lähteained

Narkootikumide lähteainete kasutamine ei ole keelatud, sest neil ainetel on laialdane seaduslik kasutusala tööstuslikes protsessides ning erinevate toodete valmistamisel (ravimid, parfümeeriatooted, plastikud, kosmeetika jmt). Euroopa Liidus on narkootikumide lähteained ja nendega seotud nõuded jagatud nelja kategooriasse.

Kes kontrollib narkootikumide lähteainete käitlemist?

Narkootikumide lähteainetest ebaseaduslikult narkootikumide valmistamise, st nende ainete kuritarvitamise vältimiseks on nende käitlemine rahvusvaheliselt reguleeritud ja kontrollitud.

Euroopa Liidus vastutavad lähteainete käitlemise kontrolli eest tolli-, politsei- ja rahvatervishoiu ametkonnad, kes teevad  koostööd lähteaineid käitlevate tööstusharudega  lähteainete kuritarvitamise tõkestamiseks.

Eestis teeb narkootikumide lähteainete seadusliku käitlemise üle järelevalvet Ravimiamet, kes annab käitlejatele tegevuslube, registreerib käitlejaid, annab impordi- ja ekspordilube, kogub ja esitab aruandeid ning kontrollib käitlemisnõuete täitmist. Narkootikumide lähteainete kuritarvitamise juhtumitega tegeleb Politsei- ja Piirivalveamet, piiriületusel ka Maksu- ja Tolliamet.

Millised on lähteainete käitlemise nõuded?

Käitlemisnõuded sõltuvad sellest, millise kategooria lähteaineid ning millisel eesmärgil käideldakse. Kui lähteaine on näiteks ka ravimi toimeaine kehtivad lisaks ravimite käitlemise nõuded. Peamised lähteainete käitlemise liigid on järgmised:

Turuleviimine 

 lähteainete tarnimine ühenduses tasu eest või tasuta, nende ainete ladustamine, valmistamine, tootmine, töötlemine, nendega kauplemine, nende jaotamine või vahendamine eesmärgiga neid ühenduses tarnida.

Import

lähteaine toomine liidu tolliterritooriumile, millel on liiduvälise kauba staatus, sh ajutine ladustamine, vabatsoonidesse või –ladudesse paigutamine, vabasse ringlusse lubamine.

Eksport 

lähteainete väljaviimine liidu tolliterritooriumilt, sh lähteainete väljaviimine pärast ladustamist vabatsoonis või laos.

Vahendustegevus

füüsilise või juriidilise isiku poolt teostatav lähteaine ost ja müük või ainega varustamine eesmärgiga saavutada kokkulepe kahe lepinguosalise vahel või vähemalt ühe lepinguosalise nimel, kõnealuseid aineid oma valdusse võtmata või tehingute läbiviimist juhtimata, hõlmab ka liidus läbiviidavaid tegevusi, mis on seotud lähteainete ostu, müügi või nimetatud ainetega varustamisega, ilma et need oleks toodud liidu tolliterritooriumile.

* Kohustus ei kehti juhul, kui 2B kategooria lähteainetega tehtavad tehingud ja 2A kategooria lähteaine kasutatud kogused ei ületa ühe aasta jooksul järgmisi koguseid: atseetanhüdriid- 100l, kaaliumpermanganaat- 100kg, antraniilhape ja selle soolad- 1kg, fenüüläädikhape ja selle soolad- 1 kg, piperidiin ja selle soolad- 0,5kg. Registreerimiskohustus ei kehti ka juhul, kui on tegemist 2B kategooria lähteainete lõppkasutajatega, kes omavad või ladustavad lähteaineid ning neid ei tarnita teistele ettevõtetele lähteainete ega segude koostises.

** Kohustus ei kehti juhul, kui 2. kategooria lähteainete tehingute korral ei ületata üha aasta jooksul järgmisi koguseid: atseetanhüdriid100l, kaaliumpermanganaat- 100kg, antraniilhape ja selle soolad- 1kg, fenüüläädikhape ja selle soolad- 1kg, piperidiin ja selle soolad0,5kg.

*** Ekspordiluba on nõutav, kui atsetooni, etüüleetrit, metüületüülketooni ja tolueeni eksporditakse järgmistesse EL- välistesse riikidesse: Afganistaan, Antigua ja Barbuda, Araabia Ühendemiraadid, Argentiina, Austraalia, Benin, Boliivia, Brasiilia, Costa Rica, Dominikaani Vabariik, Ecuador, Egiptus, El Salvador, Etioopia, Filipiinid, Ghana, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Jordaania, Kaimanisaared, Kanada, Kasahstan, Kolumbia, Korea, Liibanon, Madagaskar, Malaisia, Maldiivid, Mehhiko, Moldova, Nigeeria, Omaan, Pakistan, Paraguay, Peruu, Saudi-Araabia, Tadžikistan, Tansaania, Tšiili, Türgi, Uruguay, Venemaa, Venetsueela. Soolhappe ja väävelhappe korral on ekspordiluba nõutav, kui neid eksporditakse järgmistesse EL-välistesse riikidesse: Boliivia, Ecuador, Kolumbia, Peruu, Tšiili, Türgi, Venemaa, Venetsueela.

1. kategooria

Tundlikud lähteained, millest võidakse lihtsalt ebaseaduslikke narkootikume toota
1-fenüül-2-propanoon (fenüülatsetoon)
3,4-metüüleendioksüfenüülpropaan-2-oon
4-anilino-N-fenetüülpiperidiin (ANPP)
ALFA- fenüülatsetoatsetonitriil (APAAN)
Efedriin
Ergometriin 
Ergotamiin
Isosafrool
Kloroefedriin
Kloropseudoefedriin
Lüsergiinhape
N-atsetüülantraniilhape
N-fenetüül-4-piperidoon (NPP)
Norefedriin
Pipreronaal
Pseudoefedriin
Safrool

2. kategooria

Vähem tundlikud lähteained, millest ebaseaduslike narkootikumide tootmine on keerulisem
A Atseetanhüdriid (äädikhappe anhüdriid)
B Kaaliumpermanganaat
Fenüüläädikhape
Antraniilhape
Piperidiin

3. kategooria

Suurte kogustena käideldavad kemikaalid, millel on narkootikumide tootmisprotsessis erinevad kasutusalad (nt lahustid, puhastajad jne)
Atsetoon
Etüüleeter
Metüületüülketoon
Tolueen
Väävelhape
Soolhape

4. kategooria

Efedriini ja pseudoefedriini sisaldavaid humaan- ja veterinaarravimid (ülejäänud lähteaineid ravimi koostises ei loeta lähteaineteks)
Efedriin ravimi koostises
Pseudoefedriin ravimi koostises

Viimati uuendatud: 14.10.2021