• English
  • Eesti

RIIGILÕIVUD

11.11.2019
Printer-friendly version

Riigilõivu tasumise info

Riigilõiv tasutakse enne vastava taotluse esitamist järgmiselt:

Saaja:Rahandusministeerium
Konto: 

Swedbank IBAN:

SEB Pank IBAN:

Luminor Bank IBAN:

LHV Pank IBAN: 

EE93 2200 2210 2377 8606

EE89 1010 2200 3479 6011

EE70 1700 0170 0157 7198

EE77 7700 7710 0381 3400

Viitenumber:  Vaata tabelist vastavalt esitatud taotlusele
Selgitus:Vastavalt tabeli all toodud infole

 Riigilõivu tagastamine


RAVIMITE KÄITLEMISE JA VAHENDAMISE TEGEVUSLUBA

 Riigilõiv (€)Viitenumber
Tegevusloa väljaandmine  
Ravimite tootmise tegevusluba (v.a ravimtaimede pakendamine)1000,002900082281
Ravimite tootmise tegevusluba (ravimtaimede pakendamine)150,002900082281
Ravimite hulgimüügi tegevusluba1000,002900082281
Üldapteegi tegevusluba150,002900082281
Haiglaapteegi tegevusluba150,002900082281
Veterinaarapteegi tegevusluba150,002900082281
Ravimite vahendamise tegevusluba150,002900082281
Tegevusloa muutmine  
Ravimite tootmise või hulgimüügi tegevusluba (tegutsemiskoha muutmise puhul)500,002900082281
Ravimtaimede pakendamiseks antud ravimite tootmise tegevusluba (tegutsemiskoha muutmise puhul)60,002900082281
Ravimite tootmise või hulgimüügi tegevusluba (tegevusloa omaja või tegevusloal märgitud pädeva isiku vahetus või kõrvaltingimuse muutmine)150,002900082281
Ravimtaimede pakendamiseks antud ravimite tootmise tegevusluba (tegevusloa omaja või tegevusloal märgitud pädeva isiku vahetumine või kõrvaltingimuse muutmine)20,002900082281
Apteegi tegevusluba (tegutsemiskoha muutmine või struktuuriüksuse lisamine)75,002900082281
Apteegi tegevusluba (tegevusloa omaja või apteegi juhataja vahetumine või kõrvaltingimuste muutmine)20,002900082281
Üldapteegi tegevusloale ravimite kaugmüügi õiguse kandmine75,002900082281
Ravimite vahendamise tegevusloal alalise asukoha andmete muutmine20,002900082281

Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida tegevusloa omaja või taotleja nimi, tegutsemiskoha nimi ning tegevusloa taotlemise põhjus (tegevusloa muutmine vm).

Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti) või maksekorralduse koopia või väljatrükk internetipangast.

Riigilõivu tasumise info


NARKOOTILISTE JA PSÜHHOTROOPSETE AINETE JA NENDE LÄHTEAINETE KÄITLEMINE

 Riigilõiv (€)Viitenumber
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteainete käitlemise tegevusloa väljaandmine150,002900082281
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete sisse- või väljavedu10,002900082281
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteainete import või eksport10,002900082281

Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida viitenumber ja selgituseks taotleja nimi ja taotluse liik.
Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti, viitenumber) või maksekorralduse koopia.

Riigilõivu tasumise info


RAKKUDE, KUDEDE JA ELUNDITE HANKIMISE TEGEVUSLUBA

 Riigilõiv (€)Viitenumber
Tegevusloa väljaandmine665,002900082281
Tegevusloa muutmine, kui taotletakse hankija tegutsemiskoha muutmist või lisamist ning tegevusloa kõrvaltingimuste muutmist või lisamist255,002900082281
Tegevusloa muutmine, kui taotletakse muudatuste tegemist tegevusloa omaja vahetumise, vastutava isiku vahetumise, hankijale hankimisega seotud teenuseid osutava ettevõtja vahetumise või lisandumisega ning nakkusohtliku bioloogilise materjali hankimisest tingitud muudatustega hankimisprotsessis130,002900082281

Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida tegevusloa omaja või taotleja nimi ning taotluse liik (tegevusloa väljaandmine/muutmine).

Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti) või maksekorralduse koopia või väljatrükk internetipangast.

Riigilõivu tasumise info

RAKKUDE, KUDEDE JA ELUNDITE KÄITLEMISE TEGEVUSLUBA

 Riigilõiv (€)Viitenumber
Tegevusloa väljaandmine1700,002900082281
Tegevusloa muutmine, kui taotletakse käitleja tegutsemiskoha muutmist või lisamist ning tegevusloa kõrvaltingimuste muutmist või lisamist640,002900082281
Tegevusloa muutmine, kui taotletakse muudatuste tegemisel tegevusloa omaja vahetumise, pädeva isiku vahetumise, käitlejale käitlemisega seotud teenuseid osutava ettevõtja vahetumise või lisandumisega, muudatuste tegemisel käitlemisruumide ventilatsioonisüsteemis või veesüsteemis ning nakkusohtliku bioloogilise materjali käitlemisest tingitud muudatustega käitlemisprotsessis ning kasutatavates seadmetes320,002900082281

 

 Riigilõiv (€)Viitenumber
Rakkude ja kudede impordi sertifikaadi väljaandmise taotluse läbivaatamine340,002900082281

Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida tegevusloa omaja või taotleja nimi ning taotluse liik (tegevusloa väljaandmine/muutmine).

Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti) või maksekorralduse koopia või väljatrükk internetipangast.

Riigilõivu tasumise info


RAVIMI MÜÜGILOA TAOTLUSED

   Riigilõiv (€)Viitenumber
Inimestel kasutatava ravimi müügiloa väljaandmine või uuendamine*32,002900082294
Inimestel kasutatava ravimi müügiloa muutmine (I ja II tüübi muutus)*16,002900082294
Veterinaarravimi müügiloa väljaandmine või uuendamine*32,002900082294
Veterinaarravimi müügiloa muutmine (I ja II tüübi muutus)*16,002900082294

Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida ravimpreparaadi nimi, tugevus ja ravimvorm, taotluse liik ja esitatud taotluste arv ning viitenumber.

Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti, viitenumber) või maksekorralduse koopia.

Riigilõivu tasumise info


RAVIMI KLIINILISE UURINGU LOA TAOTLUS

 Riigilõiv (€)Viitenumber
Kliinilise uuringu loa väljaandmine (ühe uuringukeskuse eest)385,002900082294
Täiendava uuringukeskuse lisamine16,002900082294

Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida viitenumber ja selgitusse EudraCT number.

Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (konto, millelt tasuti; tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti) või maksekorralduse koopia.

Riigilõivu tasumise info


TASULISED TEENUSED

TAOTLUSE ERIALASE HINDAMISE TASU MÜÜGILOA TAOTLEMISEL

Taotluse liikHind (€)
Iseseisev taotlus (ühe inimestel kasutatava ravimpreparaadi eest)1 275
Iseseisev taotlus (ühe veterinaarse ravimpreparaadi eest)958
Viitav taotlus (ühe ravimpreparaadi eest)958
Sama tootja sama toimeainet sisaldava ravimpreparaadi iga järgneva ravimvormi ja tugevuse eest511
Teisene müügiluba (ühe ravimpreparaadi eest ühe päritolumaa kohta)639
Ühe traditsioonilise taimse ravimpreparaadi eest958
Ühe homöopaatilise preparaadi eest958
Taotluse hindamise ingliskeelne aruanne ja Eesti osalemine EL detsentraliseeritud või vastastikuse tunnustamise müügiloaprotseduuris viidatava riigina14 000

TAOTLUSE ERIALASE HINDAMISE TASU MÜÜGILOA UUENDAMISEL

Taotluse liikHind (€)
Ühe ravimpreparaadi eest639
Sama tootja sama toimeainet sisaldava iga järgneva ravimvormi ja tugevuse eest383
Ühe traditsioonilise taimse preparaadi eest383
Ühe homöopaatilise preparaadi eest383
Eesti osalemine viidatava riigina vastastikuse tunnustamise korduva müügiloaprotseduuri ning müügiloa uuendamise detsentraliseeritud või vastastikuse tunnustamise müügiloaprotseduuris3000

TAOTLUSE ERIALASE HINDAMISE TASU MÜÜGILOA MUUTMISEL

Taotluse liikHind (€)
IB tüübi muutus100
II tüübi muutus383
Eesti osalemine vastastikuse tunnustamise või detsentraliseeritud müügiloaprotseduuris viidatava riigina IB tüüpi muudatuste korral500
Eesti osalemine vastastikuse tunnustamise või detsentraliseeritud müügiloaprotseduuris viidatava riigina II tüüpi muudatuste korral1000

Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel.
 

RAVIMI OHUTUS- JA KVALITEEDISEIRE TASU

 Hind (€)
Ohutus- ja kvaliteediseire tasu eelmisel kalendriaastal kehtinud müügiloa kohta160
Eesti osalemine vastastikuse tunnustamise või detsentraliseeritud müügiloaprotseduuris viidatava riigina või osalemine perioodilise ohutusaruande hindamisel Euroopa ravimiameti koordineerimisgrupi ja ravimiohutuse riskihindamise komitee ühises töökorralduses hinnanguaruande koostajana (tasu arvestatakse kalendriaastal üle kuue kuu kehtinud müügiloa kohta)320

Taotleja vabastatakse tasust, kui on täidetud sotsiaalministri määruses nr 26 § 5 lõikes 3 nimetatud tingimused.

Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel.
 

KLIINILISE UURINGU TAOTLUSE ERIALASE HINDAMISE TASU

Taotluse liikHind (€)
Kliinilise uuringu alustamise taotlus383
Kliinilise uuringu muutmise taotlus (olulised muutused kliinilise uuringu teostamise tingimustes)63

Taotleja vabastatakse tasust, kui on täidetud kõik Ravimiseaduse § 95 lõikes 3 nimetatud tingimused.

Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel.


RAVIMISTATISTIKA ANALÜÜSI HINNAKIRI

Statistilise analüüsi nimetusHind (€)
Ühe ATC koodiga toimeaine müük ravimpreparaatide lõikes30
Eesti ravimistatistika tavaanalüüs aasta lõikes1533
Eesti ravimistatistika tavaanalüüs poolaasta lõikes862
Eesti ravimistatistika tavaanalüüs kvartali lõikes511
Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs aasta lõikes1789
Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs poolaasta lõikes1022
Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs kvartali lõikes607
Eesti ravimistatistika täisanalüüs aasta lõikes2045
Eesti ravimistatistika täisanalüüs poolaasta lõikes1182
Eesti ravimistatistika täisanalüüs kvartali lõikes703
Tellija tellimuse alusel koostatud ravimite müügi analüüs (tunnihind)                                             40

Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel.


LABORIANALÜÜSIDE HINNAKIRI

Analüüsi nimetusHind (€)
Analüüsi ettevalmistamine ja tulemuste hindamine: droogid, puhastatud vesi27,80
Analüüsi ettevalmistamine ja tulemuste hindamine: apteegiravimid ja tööstustoodang (tunnihind)13,90
Analüüsid, kus ei ole nõutav kemikaalide kasutamine (tunnihind)16,10
Analüüsid, kus kasutatakse laboriseadmeid ja kemikaale (tunnihind)18,40
Instrumentaalanalüüsi meetodid: 
– UV-spektrofotomeetria (tunnihind)18,70
– IR-spektrofotomeetria (tunnihind)19,10
– gaaskromatograafia (tunnihind)22,90
– kõrgsurve vedelikkromatograafia (tunnihind)26,30
Kestvusanalüüsi meetodid: 
– instrumentaalanalüüsid (tunnihind)16,10
– muud analüüsid (tunnihind)2,20

Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatava arve alusel.