• English
  • Eesti
UudisedUudised

Veterinaarseks otstarbeks kasutatavate antibiootikumide müük Euroopas väheneb jätkuvalt

16.10.2018
Printer-friendly version

Andmed põhinevad 15. oktoobril avaldatud Euroopa Ravimiameti (EMA) kaheksandal ESVAC raportil, kus kirjeldatakse 2016. aasta andmeid võrrelduna eelneva viie aastaga. Aastatel 2011–2016 vähenes veterinaarmeditsiinis kasutatavate antibiootikumide kogumüük Euroopa riikides kokku enam kui 20%. Samas ei ole olukord Euroopas ühesugune. 25-st riigist kuueteistkümnes on aastatel 2011–2016 veterinaarsete antibiootikumide müük vähenenud 5% või enam, seevastu on kuues riigis samal perioodil müük enam kui 5% kasvanud.

Kriitiliselt tähtsate antibiootikumide rühmadest on polümüksiinide müük veterinaarseks otstarbeks vähenenud peaaegu 40%. Sellesse rühma kuulub ka kolistiin, mis on humaanmeditsiinis reservantibiootikum teatud multiresistentsete bakterite põhjustatud infektsioonide raviks ja mille kasutamine loomade ravis tõstab oluliselt riski inimeste tervisele. Kolmanda ja neljanda põlvkonna tsefalosporiinide müük vähenes 15,4% ja kinoloonide müük 13,6%.

Nimetatud andmed on kogutud Euroopa veterinaarseks kasutamiseks mõeldud antibakteriaalsete ainete seire European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) projekti osana EMA koordineerimisel koostöös Euroopa Liidu liikmesriikidega. ESVAC projekt käivitati 2010. aasta aprillis EMA poolt vastavalt Euroopa Komisjoni soovile luua ühtne viis Euroopa liikmesriikides loomadel kasutatavate antibakteriaalsete ainete kasutusandmete kogumiseks. Projekti käivitumisest alates on andmeid edastavate riikide arv järjest kasvanud: kaheksandas kokkuvõttes on 30 Euroopa riigi andmed, alustati üheksa riigi andmetega. Aastate 2011–2016 andmed on täielikult olemas 25 riigi kohta.

ESVAC aruanne avaldatakse igal aastal ja seda kasutatakse antibakteriaalsete ainete kasutamise riskide hindamiseks ja juhtimiseks liikmesriikides. Antibiootikumide vastutustundlik kasutamine on olulisim faktor antibiootikumresistentsuse tekkimise ohjamisel.

ESVAC projekti aruanne täismahus on leitav siit. Lisainfo Euroopa Ravimiameti veebilehel.