• English
  • Eesti

Veterinaarravimite Equibactin vet ja Thiafeline vet tarneraskused

16.01.2019
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Le Vet. Beheer B.V. esindaja teatas järgmiste veterinaarravimite tarneraskusest:

  • Equibactin vet 333 mg + 67 mg/g suukaudne pasta (toimeained sulfadiasiin ja trimetoprim). Tarneraskuse kestus ei ole teada. Teisi samade toimeainete sisaldusega suukaudseid veterinaarravimeid Eestis ei turustata, saadaval on samu toimeaineid sisaldav süstelahus.
  • Thiafeline vet 2,5 mg ja 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine tiamasool). Tarneraskuse kestus ei ole teada. Teisi tiamasooli sisaldavaid veterinaarravimeid Eestis ei turustata, apteekides on saadaval sama toimeainega humaanravim Thyrozol 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid.