• English
  • Eesti
UudisedUudised

Veterinaarravimi Velactis müügiloa peatamine

21.07.2016
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiameti (EMA) veterinaarravimite komitee (CVMP) on soovitanud peatada ravimi Velactis (kabergoliin) müügiloa. Vt teade EMA kodulehelt:

https://www.ema.europa.eu/news/ema-recommends-suspending-veterinary-medicine-velactis-used-dairy-cows-time-drying

Velactis’t kasutatakse piimalehmade karjamajandamisprogrammis lehmade järsu kinnijätmise abistamiseks piimatoodangu vähendamisega, et vähendada piima lekkimist kinnijätmisel, uute intramammaarsete infektsioonide riski kinnisperioodi jooksul ja ebamugavustunnet.

Soovituse aluseks on 319 lehmal tekkinud kõrvaltoimed pärast Velactis’e manustamist. Paljud nendest kõrvaltoimetest olid tõsised, sealhulgas maaslamamine (loom on pikali ja ei ole võimeline tõusma) 208 lehmal, mis tekkis üldjuhul 24 tunni jooksul pärast ravi. 71 lehma surid, peamiselt maaslamamise järgselt.

Kuigi nende kõrvaltoimete täpne põhjus ei ole veel kindlaks tehtud, on tõendeid, et need võivad olla seotud Velactis’e kasutamisega. Arvestades tekkida võivate kõrvaltoimete arvu ja tõsidust pärast ravimi kasutamist muidu tervetel loomadel, otsustas komitee, et praegusel hetkel on ravimi kasutamisest tekkiv risk suurem kui sellest saadav kasu.

CVMP soovitas seetõttu peatada Velactis’e müügiloa Euroopa Liidus (EL) täiendava informatsiooni saamiseni.

CVMP soovitas ka ettevaatusabinõuna kõrvaldada Velactis EL turult. Müügiloa hoidja on teatanud, et ravimi turustamine on peatatud ning ravim korjatakse tagasi hulgimüügist ning veterinaararstidelt.

 

Teave kasutajatele

  • Velactis’t kasutatakse eesmärgiga abistada piimalehmade järsku kinnijätmist ning seda on seostatud mitmete maaslamamise ja surmajuhtudega. 
  • Tõsiste kõrvaltoimete tekke tõttu on Velactis’e müügiluba peatatud.
  • Velactis’e kasutamine piimalehmadel on soovitatav lõpetada ning kasutada kinnijätmisel muid meetodeid.
  • Küsimuste tekkimisel võtta ühendust loomaarstiga või Ravimiametiga.