• English
  • Eesti

VET - Ravimite klassifitseerimine

Printer-friendly version

 

Ravimpreparaatide klassifitseerimise tingimused ja kord*

Ravimiamet klassifitseerib ravimpreparaadi retseptiravimiks või käsimüügiravimiks müügiloa andmisel või kasutamisloa väljastamisel.


Ravimpreparaadid klassifitseeritakse järgmiselt: 

  1. retseptiravimid - ravimpreparaadid, mida tarbijatele tarbijakaitseseaduse tähenduses (edaspidi tarbija) väljastatakse apteegist arstiretsepti alusel (tähistatakse märkega "R");
  2. käsimüügiravimid - ravimpreparaadid, mille tarbijatele apteegist väljastamiseks ei ole arstiretsept nõutav (edaspidi käsimüügiravimid) (tähistatakse märkega "K");
  3. piiratud kasutusega retseptiravimid.


Ravimipreparaadid koos tähistega leiate ravimiregistrist.