• English
  • Eesti

Vere käitlemine

12.10.2016
Printer-friendly version

Doonoriveri on ja jääb veel kauaks asendamatuks elupäästvaks ressursiks. Eesti vereseaduse kohaselt peetakse verest toodetud verekomponente ravimiteks, mille tootmisega tegelevad Eestis ravimite tootmise tegevusloa alusel verekeskused.

Verekeskuse ülesanne on koguda verd ning valmistada, uurida, säilitada, väljastada ja müüa verekomponente. Verekeskuse eesmärk on tagada, et Eesti tervishoiuteenuse osutajatele oleksid verekomponendid kättesaadavad ööpäev läbi. Ravimite tootmise tegevusluba on Eestis väljastatud kuuele verekeskusele. Viis verekeskust  tegeleb vere kogumisega, ning neist neli tegelevad ka verekomponentide valmistamisega. Lisaks koguvad verekeskused verd ka väljasõitudel. Üks verekeskus tegeleb vaid vere säilitamise ja väljastamisega.

Eestis on doonorlus vabatahtlik ja tasustamata. Aastas kogutakse verd ligikaudu 34 000 doonorilt, millest valmistatakse üle 140 000 verekomponendi. Verekeskused varustavad haiglaid erütrotsüütide suspensiooni, trombotsüütide suspensiooni, värskelt külmutatud vereplasma ning teiste verekomponentidega. Ravimiamet teostab regulaarselt järelvalvet verekomponentide tootmise üle, vastavalt Eestis ning Euroopa Liidus kehtivatele seadustele ning juhenditele, kogub teavet verekomponentide tootmise ja ülekandest tingitud kõrvaltoimete ja kõrvalekallete kohta.