• English
  • Eesti

Väljavõte

02.03.2009
Printer-friendly version

 

EVS juhend 7:2004

a) põhiterminid a) Basic terms
− risk, − risk,
− tagajärg, − consequence,
− tõenäosus, − probability,
− sündmus, − event,
− allikas, − source,
− riskikriteeriumid, − risk criteria,
− riskihaldus, − risk management,
− riskihaldussüsteem; − risk management system.
b) riskile alluvate inimeste või organisatsioonidega seotud terminid b) Terms related to people or organizations affected by risk
− riskiosaline, − stakeholder,
− huvipool, − interested party,
− riskitunne, − risk perception,
− riskiteavitus; − risk communication.
c) riski kaalutlemisega seotud terminid c) Terms related to risk assessment
− riski kaalutlemine, − risk assessment,
− riskianalüüs, − risk analysis,
− riskituvastus, − risk identification,
− allikatuvastus, − source identification,
− riski mõõtmine, − risk estimation,
− riski hindamine; − risk evaluation.
d) riski tõrje ja ohjega seotud terminid d) Terms related to risk treatment and control
− riskikäsitlus, − risk treatment,
− riskiohje, − risk control,
− riski optimeerimine, − risk optimization,
− riski vähendamine, − risk reduction,
− leevendamine, − mitigation,
− riski vältimine, − risk avoidance,
− riski jagamine, − risk transfer,
− riski katmine, − risk financing,
− riski säilitamine, − risk retention,
− riski aktsepteerimine, − risk acceptance,
− jääkrisk. − residual risk.