• English
  • Eesti
UudisedUudised

Uuendatud informatsioon AstraZeneca koroonavaktsiinide infolehtedes

25.03.2021
Printer-friendly version

AstraZeneca koroonavaktsiini pakendi infolehes (PIL) uuendati lõiku 2  "Mida on vaja teada enne COVID-19 Vaccine AstraZeneca manustamist". Ravimi omaduste kokkuvõttes (SPC) on uuendatud lõiku  4.4 "Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel". 

Mõlema infolehe puhul lisati väga harva täheldatud trombotsütopeeniaga tromboosijuhtude hoiatus.

Uuenenud infolehed on leitavad nii eesti-kui ka vene keeles ravimiregistrist ja meie kodulehelt.