• English
  • Eesti

Uudsed ravimid

17.01.2022
Printer-friendly version

Mõisted ja regulatsioon

Uudseteks ravimiteks liigitatakse viiruseid, rakke ja/või kudesid sisaldavad ravimid, mis võivad olla ka geneetiliselt modifitseeritud.  Uudsed ravimid jagatakse omakorda geeniteraapia, somaatilise rakuteraapia ja koetehnoloogiliseks ravimiks. Uudse ravimi alatüüpide mõisted ja regulatsioon on määratletud Euroopa Liidu ravimeid käsitlevates õigusaktides aastatest 2001, 2004, 2007 ja 2009 (http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-1/index_en.htm). Lisaks on kehtestatud head tootmistavad, mida peavad järgima kõik uudsete ravimite tootjad.

Geeniteraapia ravimitel on toimeaineteks rekombinantsed nukleiinhapped, mis inimorganismi viiduna täidavad ravi, profülaktilist või diagnostilist toimet vastavalt üle kantud geeni omadustele.

Rakkudel põhinevad ravimpreparaadid moodustavad rühma, kuhu kuuluvad nii rakkudel põhinevad ravimid kui ka koetehnoloogilised ravimid. Need võivad olla toodetud, kas ravimit saava inimese enda (autoloogne), doonori (allogeenne) või loomsetest (ksenogeenne) rakkudest ja/või kudedest.

Tingimusi, mis määrab rakule või koele ravimi staatuse, on kaks:

  1. rakke on märkimisväärselt töödeldud ja/või
  2. nende kasutamine toimub algsetest omadustest erineval eesmärgil.

Uudsed ravimid võivad lisaks sisaldada ka meditsiinilisi seadmeid, neil juhtudel on tegemist kombineeritud uudsete ravimitega.

 

Määratlusteenus uudse ravimi arendajale

Sõltuvalt uudsete ravimite suuresti varieeruvast bioloogilisest eripärast pakub uudsete ravimite komitee Euroopa Ravimiametis võimalust hinnata, kas arendamisel olev ravim klassifitseerub uudseks ravimiks või ei. See võib hõlbustada edasist ravimiarendusprotsessi. Teenus on tasuta ja määratlustaotlus rahuldatakse paari-kolme kuu jooksul. Lisainfo määratlustaotluse esitamise kohta koos näidetega varasemalt uudseks ravimiks määratletud toodetest leiab siit. Samuti võib taotleda toote määratlust Ravimiametist – teenus on tasuta.

 

Uudsete ravimite regulatsioon

Vastavalt Euroopa Liidu seadusele (määrus 1394/2007, artikkel 8) hinnatakse uudsete ravimite müügilube tsentraalse protseduuri raames Euroopa Ravimiametis, kus seda teeb uudsete ravimite komitee (Committee for Advanced Therapies, CAT). Komitee koostab esmase arvamuse ravimi kvaliteedi, ohutuse ja efektiivsuse kohta. Seejärel edastatakse taotlus koos kommentaaridega Euroopa Ravimiameti inimravimite komiteele (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP), kes pärast oma soovituste lisamist suunab selle Euroopa Komisjonile. Viimase heakskiit tagab müügiloa õigused kõikides Euroopa Liidu maades. Täpsem informatsioon on saadaval Euroopa Ravimiameti veebilehel.

Kuna uudsed ravimid sisaldavad sageli rakke või kudesid, peavad nad lisaks uudsete ravimite direktiivile järgima ka rakkude ja kudede käitlemisega seotud seadusi, mis on avaldatud 2004. ja 2006. aastal ja on aluseks Eestis kehtivatele õigusaktidele. Need sätestavad kvaliteedikontrolli süsteemi vajaduse, mida rakkude ja kudede hankimisel ning uurimisel tuleb järgida. Koepankadel peab olemas olema efektiivselt töötav biovalvsuse süsteem, ohustamata seejuures doonori ja retsipiendi konfidentsiaalsust.
 
Eestis kuulub uudsete ravimite tootmine ja tsentraalselt müügiloa saanud ravimite maaletoomise järelevalve Ravimiameti pädevusse. Samuti teostab Ravimiamet järelevalvet erandkorras uudse ravimi valmistamise ja kasutamise üle (nn haiglaerand).

 

MÜÜGILOAGA UUDSED RAVIMID EUROOPAS

1) Talimogeenlaherparepvek (Imlygic®)

Talimogeenlaherparepvek (T-VEC) on aastast 2015 müügiluba omav geeniteraapia ravim kaugelearenenud (mitteresektseeritava või metastaatilise) melanoomi raviks (v.a luu, kopsu, aju jt siseelundite haaratuse korral) täiskasvanutel. T-VEC on olemuselt onkolüütiline geneetiliselt muundatud herpesviirus (HSV-1), mis süstitakse kasvajakoesse, kus viirus nakatab eelkõige kasvajarakke. Vallanduv viirusinfektsioon põhjustab kasvajarakkude lüüsumise, vabastades nii viiruse kui ka kasvaja antigeene ja tootes samal ajal transgeenset granulotsüütide-makrofaagide kolooniat stimuleerivat faktorit (granulocyte-macrophage colony stimulating factor, GM-CSF). See signaalmolekul algatab antigeeni esitlevate immuunrakkude paljunemise ja kogunemise kasvajakoesse ning võimendab sel teel vähirakkude vastu suunatud T-rakulist immuunvastust. T-VEC on saanud EL müügiloa, kuid kliiniliste andmete vähesuse tõttu tuleks rahvusvaheliste ravijuhendite kohaselt seda ravi määrata siiski üksnes kliinilise uuringu käigus.
 

2) Inimese adenosiini deaminaasi komplementaarset DNA-d kodeeriva retroviirusvektoriga transdutseeritud CD34+ rakke sisaldav autoloogne CD34+ rikastatud rakufraktsioon (STRIMVELIS®)

Strimvelis sai müügiloa 2016. aastal ja see kuulub rakupõhiste geeniteraapia ravimite hulka. Ravimit kasutatakse adenosiini deaminaasi (ADA) ensüümi puudulikkusest tingitud raske kombineeritud immuunpuudulikkusega (severe combined immunodeficiency, SCID) patsientide raviks. Ilma ravita elavad selle sündroomiga patsiendid harva kauem kui kaks aastat. Et ADA-SCID patsientide arv on väike ja seda haigust esineb harva, siis kuulub Strimvelis harvikravimite hulka. Strimvelis on näidustatud sellistel ADA-SCID patsientidel, keda ei saa ravida luuüdi tüvirakkude siirdamisega, sest neile ei leidu koesobivuse antigeenide e HLA poolest sobivat tüvirakudoonorit. Strimvelise valmistamiseks võetakse patsiendi enda luuüdist rakuaspiraat, milles olevaid CD34+ vereloome tüvirakke ex vivo tingimustes esmalt paljundatakse ning kuhu seejärel retroviiruse abiga sisestatakse funktsioneeriv ADA geen. Ravimi toimeaine – transgeenset ADA-d tootva CD34+ rakufraktsiooni – valmimiseks kulub viis päeva. Strimvelis on autoloogne ravim – seda kasutatakse ainult selle patsiendi raviks, kelle luuüdist CD34+ rakud pärinesid. Pärast patsiendi veeni manustamist siirduvad CD34+ rakud luuüdisse, kus nad on eellasrakkudeks funktsioneerivat adenosiini deaminaasi tootvatele lümfotsüütidele.  Seeläbi paraneb patsiendi võime võidelda infektsioonidega ja tulla toime immuunsüsteemiga seotud seisundite sümptomitega. Eeldatakse, et pärast edukat siirdamist kestab toimiva ADA ekspressioon kogu patsiendi eluea. Põhiuuringu tulemuste kohaselt parandas Strimvelis efektiivselt ADA-SCID patsientide elulemust.
 

3) Ex vivo kasvatatud autoloogseid tüvirakke sisaldav inimese sarvkesta epiteel (HOLOCLAR®)

Holoclar on koetehnoloogiline toode ning esimene tüvirakuravim Euroopas, mis sai müügiloa aastal 2015. Holoclar on ette nähtud täiskasvanud patsientide raviks, kellel on ühe või mõlema silma põletusest või söövitusest põhjustatud osaline kuni täielik limbaalsete ehk korneoskleraalses limbuses paiknevate tüvirakkude (LTR) puudulikkus (limbal stem cell deficiency, LTRD) ja sarvkesta vigastus pole võimeline ise taastuma. Holoclari manustatakse implantatsiooni teel haigesse silma pärast kahjustatud sarvkesta pinna eemaldamist. Esmalt võetakse patsiendi tervest (või vähem kahjustatud) silmast biopsia teel 1–2 mm2 limbuse tükike. Ravimi saamiseks kasvatatakse seda koetükikest enam kui kahe nädala vältel laboris, et saada tüvirakurikas 2,2 cm suurune epiteelikiht (0,3–1,2 miljonit rakku fibriinist kandjal, kus umbes 3,5% on sarvkesta tüvirakud), mis seejärel siiratakse silma pinnale. Protseduuri peab läbi viima vastava kvalifikatsiooniga silmakirurg.
 

4) Maatriksiga seondunud inimese autoloogsed kõhrerakkude sferoidid (SPHEROX®)

Spherox on uudne ravim, mis on näidustatud täiskasvanutel põlve traumaatiliste kõhrevigastuste raviks, kui kahjustatud pind jääb vahemikku 1–10 cm2.

Spherox on liigitatud koetehnoloogiliseks tooteks ja seda tüüpi ravimid sisaldavad kindlal viisil töödeldud rakke või kudesid, mis võimaldab nende kasutamist kahjustunud koe parandamisel, uuendamisel või asendamisel. Olemuselt on Spherox rakususpensioon, mis valmistatakse iga patsiendi jaoks tema enda kõhre tüvirakkudest. Ravimi valmistamiseks võetakse artroskoopilisel teel väike tükk patsiendi põlvekõhrest, milles olevaid kõhrerakke ehk kondrotsüüte paljundatakse laboritingimustes kuni mikroskoopiliste kerajate rakukogumite ehk sferoidide moodustumiseni. Need implanteeritakse tagasi patsiendi põlveliigesesse sobiva kvalifikatsiooniga arsti poolt. Spheroxi ravile järgneb spetsiifiline füsioteraapiat sisaldav taastusravi. Kuigi Spheroxi pikaajaliste mõjude kohta veel andmeid kogutakse, on ravim võrreldes kirurgiliste meetoditega vähem invasiivne ning sellele anti müügiluba 2017. aasta juulis.
 

5) Inimese kultiveeritud allogeensed mesenhüümi täiskasvanud tüvirakud, mis on eraldatud rasvkoest (ALOFISEL®)

Alofisel on näidustatud keerukate perianaalsete fistlite (patoloogiline kitsas kanal) kogumi raviks täiskasvanud patsientidel, kellel on remissioonis või kerge ägenemisega sooleseina haarav Crohni tõbi, mille korral fistlid pole piisavalt allunud vähemalt ühele tavapärasele või bioloogilisele ravile. Alofisel liigitatakse somaatilise rakuteraapia ravimiks. Ravimi toimeainet ehk rasvkoest eraldatud mesenhümaalseid tüvirakke manustatakse patsiendile vaid üks kord: rakud süstitakse haavandite ümbruse koesse, kus nad vähendavad põletikku ja kiirendavad haavandite paranemist. Ravim sai müügiloa 2018. aasta märtsis.
 

6) CD19 vastu suunatud kimäärset antigeeni retseptorit ekspresseerivad T-rakud (YESCARTA®)

YESCARTA (aksikabtageentsiloleutseel) on kahe B-rakkudest pärineva kasvaja (difuusne B-suurrakklümfoom ja primaarne mediastinaalne B-suurrakklümfoom) raviks mõeldud immuunravim, mille toimeaineks on patsiendi enda (autoloogsed) geenmuundatud T-rakud. Patsiendi verest eraldatakse T-rakud, mida geenmuundatakse kehaväliselt retroviraalse transduktsiooni teel, et ekspresseerida rakkude pinnal kimäärset antigeeni retseptorit (CAR – chimeric antigeen receptor). See koosneb hiirest pärinevast üheahelalisest varieeruvast antikehafragmendist (scFv), mis seondub kasvajarakkude pinnal oleva valguga CD19 ja mille aminohappeahelasse on liidetud CD28 ja CD3-dzeeta valkudest pärinevad kostimulatoorsed domeenid, mis hiljem T-raku aktiveerivad. Kimäärset antigeeni retseptorit ekspresseerivaid ehk CAR-positiivseid eluvõimelisi T-rakke paljundatakse kehaväliselt ja viiakse seejärel tagasi patsienti. Kui geenmuundatud CAR-positiivne T-rakk on patsiendis CD19 valku ekspresseeriva kasvajarakuga seondunud, aktiveerivad kimäärse retseptori kostimulatoorsed domeenid T-rakus signaalirajad, mille tulemusena T-rakk aktiveerub, hakkab paljunema ning sekreteerima ühendeid, mis suunavad kasvajaraku hävitamisele. Ravim sai müügiloa 2018. aasta augustis.
 

7) CD19 vastu suunatud kimäärset antigeeni retseptorit ekspresseerivad T-rakud (KYMRIAH®)

KYMRIAH (tisageenlekleutseel) on kahe B-rakkudest pärineva kasvaja (B-lümfotsütaarne äge lümfoidne leukeemia ja difuusne B-suurrakklümfoom) raviks mõeldud immuunravim, mille toimeaineks on patsiendi enda (autoloogsed) geenmuundatud T-rakud. Patsiendi verest eraldatakse T-rakud, mida geenmuundatakse kehaväliselt retroviraalse transduktsiooni teel, et ekspresseerida rakkude pinnal kimäärset antigeeni retseptorit (CAR). See koosneb hiirest pärinevast üheahelalisest varieeruvast antikehafragmendist (scFv), mis seondub kasvajarakkude pinnal oleva valguga CD19 ja mille aminohappeahelasse on liidetud 4-11B ja CD3-dzeeta valkudest pärinevad kostimulatoorsed domeenid. CD3-dzeeta domeen on vajalik T-raku aktiveerimiseks ja kasvajavastaseks toimeks ning 4-11B soodustab geenmuundatud rakkude kasvu ja püsimist organismis. CD19-ga seonduvaid kimäärset antigeeni retseptorit ekspresseerivaid ehk CAR-positiivseid eluvõimelisi T-rakke paljundatakse kehaväliselt ja viiakse seejärel tagasi patsienti, kus nad suudavad tuvastada ja hävitada CD19 ekspresseerivaid kasvajarakke. Kuna kasvajad, mille raviks KYMRIAH on mõeldud, esinevad harva, on ravimile omistatud harvikravimi staatus. Ravim sai müügiloa 2018. aasta augustis.
 

8) Inimese RPE65 geeni sisaldav adeno-assotsieerunud viirusvektori 2. serotüüp (LUXTURNA®)

RPE65 (RPE – ingl retinal pigment epithelium) geen kodeerib terves silmas ensüümi, mis aitab võrkkesta rakkudel valgust püüda. Kui inimene pärib oma mõlemalt vanemalt muteerunud RPE65 geeni (muutus mõlemas genialleelis – bialleelne mutatsioon), halveneb inimese nägemine silma võrkkesta kõhetumise – retinaalse düstroofia – tõttu ning enamikel patsientidel lõpeb haigus täieliku nägemiskaotusega noores täiskasvanueas. Luxturna on geeniteraapiaravim, mis on näidustatud bialleelse RPE65 mutatsiooniga patsientidel eeldusel, et neil on võrkkestas veel piisaval hulgal funktsionaalseid rakke. Luxturna on olemuselt adeno-assotsieerunud viirus, mille genoomi on viidud toimivat RPE65 ensüümi kodeeriv geen. Ravim manustatakse ühekordse süstina silma võrkkestaalusesse ruumi, kus viirus siseneb elusatesse võrkkesta rakkudesse. Sinna jõudes hakkab viirus tootma funktsioneerivat RPE65 ensüümi, mille tulemusena paraneb inimese võime valgust tajuda. Mõlemalt vanemalt muteerunud geeni pärimine ja selle tulemusena välja arenev võrkkesta kõhetumine on harv sündmus ja seetõttu kuulub Luxturna harvikravimite hulka.  Luxturna sai Euroopa Liidus tsentraalse müügiloa 2018. a novembris.
 

9) Geenmuundatud CD34+ rakkudega rikastatud autoloogne rakupopulatsioon, mis sisaldab βA‑T87Q‑globiini geeni kodeeriva lentiviirusvektoriga (LVV) transdutseeritud hematopoeetilisi tüvirakke (ZYNTEGLO)

Zynteglo on rakuline geeniteraapia ravim, mis on mõeldud 12-aastaste või vanemate mitte-β00 genotüübiga beetatalasseemiat põdevate patsientide raviks, kelle jaoks pole leitud peamise koesobivuskompleksi suhtes sobivat vereloome tüvirakkude doonorit. Selle haiguse korral ei tooda inimese organism hapnikku laiali kandva valgu hemoglobiini üht alaühikult (beetaglobiini) piisaval hulgal ja seetõttu ei toimi hemoglobiin piisava tõhususega. Selliste patsientide organismi hapnikuga varustatus sõltub regulaarsetest vereülekannetest. Need aga võivad viia liigse raua kuhjumiseni organismis ning samuti on vereülekandega alati oht kõrvaltoimete tekkeks. Zynteglo sisaldab patsiendilt endalt pärinevaid vereloome tüvirakke (autoloogsed CD34+ rakud), mille genoomi on lentiviirusvektori abil sisestatud βA‑T87Q-globiini geen. Kui lisatud geeniga rakud patsiendi organismi tagasi viia, kompenseerib sellelt toodetav beetaglobiin patsiendi punastes verelibledes puudu oleva beetaglobiini hulga ning patsient pole enam regulaarsetest vereülekannetest sõltuv. Zynteglo kuulub harvikravimite hulka ning Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee andis Zynteglo müügiloataotlusele positiivse hinnangu 2019. aasta märtsis.

 

10) Rekombinantne adeno‑assotsieerunud viiruse serotüüp 9 (AAV9) põhine vektor, mis sisaldab tsütomegaloviiruse enhanseri/kana beeta-aktiini hübriidse promootori kontrolli all olevat inimese SMN-geeni cDNA‑d (ZOLGENSMA)

ZOLGENSMA (onasemnogeen abeparvovek) on geeniteraapia ravim, mille toimeaineks on SMN valku kodeerivat geeni sisaldav paljunemisvõimetu adeno-assotsieerunud viirus. SMN (ingl survival motor neuron) on valk, mis on hädavajalik lihaste liikuvust kontrollivate närvide (motoneuronite) toimimiseks. Selle valgu puudusel närvirakkude võime lihaseid aktiveerida langeb ja lihased kõhetuvad. Inimesed, kellel on SMN geen vigane ja korrektselt toimivat SMN valku ei toodeta, põevad spinaalset lihasatroofiat. Haiguse raske vormi korral sureb enamik patsiente enne teist eluaastat.

Zolgensma toimeaineks oleva viiruse ülesandeks on viia võimalikult palju SMN geeni koopiaid närvirakkudesse. Geenis oleva info põhjal hakatakse tootma toimivat SMN valku, mis aitab kompenseerida organismi enda võimetuse seda valku tekitada. Zolgensmat manustatakse patsiendile veenisiseselt ja vaid üks kord. Vajaliku geeni rakkudesse viimiseks kasutatav viirus inimesel haigust ei põhjusta, kuid kõrvaltoimena esineb patsientidel sageli maksaensüümide (transaminaaside) tõus. Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee andis Zolgensma müügiloataotlusele positiivse hinnangu 2020. aasta märtsis.

11) Libmeldy - autoloogsete CD34+ rakkudega rikastatud rakupopulatsioon, milles on ex vivo arüülsulfataas A (ARSA) geeni kodeeriva lentiviirusvektoriga transdutseeritud hematopoeetilised tüvirakud ja nende eellasrakud (HSPC)

Libmeldy on rakulise geeniteraapia ravim, mille näidustuseks on metakromaatiline leukodüstroofia lastel, kellel on muteerunud mõlemad ensüüm arüülsulfataas A geeni alleelid (koopiad). Muteerunud geenide tõttu on arüülsulfataas A ensüümi aktiivsus organismis liiga madal ja selle tulemusena jäävad lagundamata teatud lipiidid - sulfatiidid. Sulfatiidid on närvirakkude ümber oleva müeliinkesta komponendid, kuid nende kuhjumine viib närvikoes põletikuliste sündmusteni. Selle tulemuseks on omakorda närvisüsteemi järkjärguline kahjustumine, kuna närvirakke kattev müeliinkest ei suuda enam oma ülesannet täita. Närvisüsteemi kahjustumise tulemusena kaovad haigel lõpuks liikumisvõime ja kognitiivsed oskused. Haigus esineb harva: üks juhtum  40000 kuni 160000 inimese kohta.

Haigusel on kolm vormi, mis avalduvad eri vanuses: imiku (infantiilne), nooruki (juveniilne) ja täiskasvanu vorm. Libmeldy on näidustatud lastele, kellel on kas

  •          haiguse hiline infantiilne või varane juveniilne vorm, ilma et haigus oleks veel avaldunud;
  •          varane juveniilne vorm koos varase kliinilise ilminguga ja kes suudab veel iseseisvalt kõndida

Libmeldy sisaldab patsiendi enda (autoloogsed) vereloometüvirakke, mille DNA koosseisu on lentiviiruse abil viidud vigadeta arüülsulfataas A ensüümi kodeeriv geen. Korrektse geeniga rakkude siirdamisel patsiendile hakkab geen tootma töötavat arüülsulfataas A ensüümi ja haiguse progressioon muutub märkimisväärselt aeglasemaks. Libmeldy sai Euroopa Liidus kehtiva müügiloa 17. detsembril 2020.

12) Tecartus - autoloogsed CD3+ T-rakud, mida on geneetiliselt muundatud retroviirusvektoriga, mis kodeerib kimäärset antigeeni retseptorit, kus CD28 kostimuleeriv domeen ja CD3-dzeeta signaaldomeen on linkeri abil ühendatud CD-19 vastase hiirest pärineva üheahelalise varieeruva fragmendiga (Tecartus).

Tecartus on rakulise geeniteraapia ravim, mille näidustuseks on taastekkeline (relapseerunud) või ravile allumatu mantelrakuline lümfoom täiskasvanud patsientidel, kes on varem läbinud kaks või enam süsteemset ravi ja mille hulgas on olnud ka ravi Brutoni türosiinkinaasi inhibiitoriga. Mantelrakuline lümfoom on mitte-Hodgkini lümfoomi harvaesinev alatüüp.

Tecartuse toimeaineks on patsiendi enda (autoloogsed) CD3+ T-rakud, mille genoomi koosseisu on retroviirusvektori abil viidud kimäärse antigeeni retseptori (ingl chimeric antigen receptor) geen. Seega on tegu geneetiliselt muundatud rakkudega,  nn CAR-T-rakkudega. Kui CAR-T-rakud patsienti tagasi siirdatakse, leiavad nad oma uue retseptori abil üles kasvajarakud, mille pinnal on CD19 molekul. CAR-T-rakud seonduvad oma CD-19 vastase retseptori kaudu kasvajarakkudega, aktiveeruvad ning suunavad seeläbi kasvajarakud hävitamisele. Tecartus sai Euroopa Liidus kehtiva tingimustega müügiloa 14. detsembril 2020.

13) Skysona (elivaldogeenautotemtseel) on rakuline geeniteraapia ravim, mille näidustuseks on peaaju adrenoleukodüstroofia lastel (ingl childhood cerebral adrenoleukodystrophy, CALD). Adrenoleukodüstroofiat põhjustab viga geenis ABCD1, mis asub X-kromosoomis. ABCD1 geeni kodeeritava ALDP ensüümi ülesandeks on vahendada väga pikkade ahelatega rasvhapete (ingl very long chain fatty acids - VLCF) transporti peroksüsoomidesse, rakus lipiidide ainevahetusega tegelevatesse organellidesse. Geenis oleva vea tulemusena ei suuda aga organism väga pikkade ahelatega rasvhappeid lagundada ning lipiidid kuhjuvad verre ja kesknärvisüsteemi. Selle tulemusena ei toimu närvirakke ümbritseva müeliinkatte moodustumine ootuspäraselt – laste närvisüsteem ei toimi nii nagu vaja. Samuti ei suuda vajalikke hormoone toota haigusest mõjutatud organismi neerupealised. Haiguse esinemissagedus on 1 : 18000 (meestel 1 : 15500).

Skysona tehakse patsiendi enda luuüdis asuvatest CD34+ vereloome tüvirakkudest, kuhu lentiviiruse abil viiakse ABCD1 geeni normaalselt toimiv järjestus. Seejärel siiratakse rakud tagasi patsiendi verre, kus nad toimivat ALDP ensüümi tootma hakkavad. Skysona sai Euroopa Liidus müügiloa 16.07.2021.

14) Abecma (idekabtageenvikleutseel) on rakulise geeniteraapia ravim (nn CAR-T-rakud, kimäärset antigeeni retseptorit ekspresseerivad T-rakud), mis on mõeldud  taastekkelise või ravile allumatu hulgimüeloomi raviks. Hulgimüeloom on pahaloomuline kasvaja, mida iseloomustab plasmarakkude ehk antikehi valmistavate B-rakkude eellasrakkude kontrollimatu paljunemine luuüdis või organismi teistes kudedes. Abecma on tehtud patsiendi enda T-rakkudest, kuhu on laboritingimustes sisestatud mitme erineva geeni piirkondi sisaldav ehk kimäärne geen. See kunstlik geen kodeerib B-rakkude küpsemise antigeeni (ingl B-cell maturation antigene, BCMA) ära tundvat retseptorit (anti-BCMA02). Kuna BCMA-d leidub ka kasvajarakkude pinnal, tunnevad patsienti tagasi viidud T-rakud kimäärse retseptori abil patsiendi organismis BCMA-positiivsed kasvajarakud ära,  mille tulemusena hakkavad CAR-T-rakud paljunema. Algab sündmuste ahel, mis viib kasvajarakkude hävitamiseni CAR-T-rakkude poolt.

Abecma on näidustatud hulgimüeloomi patsientidele, kes on saanud vähemalt kolm varasemat ravikuuri, nende hulgas ravi immunomoduleeriva ravimi, proteasoomi inhibiitori ja CD38 vastase antikehaga. Ravim sai Euroopa Liidus müügiloa 18.09.2021.

 

 

Haiglaerand ja uudne ravim

Ravimidirektiivi 2001/83/EC artikli 3 punkt 7 näeb ette, et direktiivi regulatsiooni alt jäävad välja müügiloata uudsed ravimid, mis on valmistatud erandkorras ja mõeldud kasutamiseks väiksel arvul patsientidel raviarsti ainuisikulisel vastutusel. Sel viisil valmistatud ja kasutatud uudsed ravimid on nn haiglaerandi ravimid.

Haiglaerandi taotlemine

Haiglaerandi raames uudsete ravimite valmistamise ja kasutamise regulatsioon on liikmesriigiti erinev. Eesti vastava regulatsiooni leiab siit. Tuleb meeles pidada, et uudsed ravimid võivad olla olemuselt väga erinevad ja seetõttu võivad taotluse rahuldamiseks vajalikud andmed varieeruda.

Uudse ravimi arendussoovi korral haiglaerandi raames saab lisainfot: biol.info@ravimiamet.ee