Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Täna on Euroopa antibiootikumipäev, mis pöörab tähelepanu vastutustundlikule kasutusele

18.11.2022 | 12:51

Täna on Euroopa antibiootikumipäev, millega pööratakse tähelepanu antibiootikumide vastutustundlikule kasutamisele ja teadvustatakse antibiootikumresistentsuse ohte.
    • Jaga

Kogu Euroopas vähenes 2020. aastal pandeemia mõjul antibiootikumide (antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks (J01)) kasutamine pea viiendiku võrra (18%), kuna sotsiaalne distantseerumine jm viiruse levikut vähendavad meetmed aitasid vähendada ka bakterite poolt põhjustatud nakkushaiguste levikut.

2021. aasta andmed näitavad antibiootikumide kasutamise jõudmist tagasi pandeemia-eelsele tasemele, jäädes siiski alla 2019. aastale. 2021. aastal oli antibiootikumide  keskmine kasutamine Euroopas 16,4 defineeritud päevadoosi* 1 000 elaniku kohta ööpäevas, Eestis oli see number 10,1.

Inimestel kasutatavate antibiootikumide kasutamisandmetega on võimalik tutvuda uue interaktiivse andmestiku abil: Antimicrobial consumption dashboard (ESAC-Net)

Loomade raviks kasutatud antibiootikumide müük vähenes Euroopas 2021. aastal võrreldes 2020. aastaga 4,9%. Kõige enam kasutati penitsilliine, tetratsükliine ja sulfoonamiide, mille osakaal kogumüügist moodustas kokku 67%.

Aastatel 2011–2021 vähenes veterinaarmeditsiinis kasutatavate antibiootikumide kogumüük Euroopa riikides kokku 47% (Eestis 29%). Kriitiliselt tähtsatest antibiootikumidest, mis on olulised humaanmeditsiinis multiresistentsete bakterite põhjustatud infektsioonide ravis ja mille kasutamine loomade ravis tõstab oluliselt riski inimeste tervisele, on 3. ja 4. põlvkonna tsefalosporiinide müük veterinaarseks otstarbeks vähenenud Euroopas kokku 38% (Eestis 1,5%), polümüksiinide müük 80% (Eestis 96%), fluorokinoloonide müük 14% (Eestis 62%) ning teiste kinoloonide müük 83% (Eestis ei kasutata).

Loomadel kasutatavate antibiootikumide kasutamisandmetega on võimalik tutvuda samuti interaktiivse andmestiku abil: ESVAC interaktiivne andmebaas (Interactive ESVAC database)

Nii ESAC-Net kui ka ESVAC avaldasid äsja põhjalikud raportid 2021. aasta andmetega:

Euroopas kogutakse süsteemselt antibiootikumide kasutamise andmeid kõikidelt Euroopa Liidu liikmesriikidelt. Inimestel kasutatavate antibiootikumide andmeid kogub Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse juures tegutsev mikroobivastaste ainete tarbimise järelevalve võrgustik (European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network, ESAC-Net). Loomadel kasutatavate antibiootikumide andmeid kogutakse Euroopa Ravimiameti  juures tegutseva Euroopa veterinaarseks kasutamiseks mõeldud antibakteriaalsete ainete seire (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption, ESVAC) projekti osana. Andmete kogumine toimub koostöös Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa majanduspiirkonna riikidega. Eesti andmed edastab Ravimiameti statistikabüroo.

Euroopa antibiootikumipäeva korraldab Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskus juba alates 2008. aastast.

Rohkem infot Euroopa antibiootikumipäeva veebilehel.

Defineeritud päevadoos (DPD) on kokkuleppeline suurus, mis tähistab ravimi tavalist ööpäevast annust täiskasvanul vastavalt peamisele kasutamisnäidustusele. Defineeritud päevadoos tuhande elaniku kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas) näitab ravimi kasutamise intensiivsust populatsioonis – mitu inimest tuhandest võis igapäevaselt kasutada seda ravimit tavalises annuses.