Ravimi Lactulose-MIP turustamine lõpetatakse

01.08.2022 | 14:25

Müügiloa hoidja MIP Pharma GmbH esindaja teatas ravimi Lactulose-MIP 650 mg/ml siirup (toimeaine laktuloos) turustamise lõpetamisest.
    • Jaga

Saadaval on teine sama toimeaine ja näidustusega ravim.