• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ulipristaaliga (ESMYA) seotud maksakahjustuse riski vähendamiseks soovitatakse rakendada uusi kasutamise piiranguid

18.05.2018
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitee (PRAC) hinnangul ei tohi tõsise maksakahjustuse riski tõttu emakafibroidide ravimit Esmya (ulipristaal) kasutada maksahaigusega naistel; teistel naistel tohib uut ravikuuri alustada vaid juhul, kui eelnevalt määratakse maksaensüümide aktiivsus.

Maksakahjustuse riski vähendamiseks soovitab PRAC:

  • Esmya’t ei tohi kasutada teadaoleva maksahaigusega naistel.
  • Maksafunktsiooni analüüs tuleb teha enne iga ravikuuri alustamist ning ravi ei tohi alustada, kui maksaensüümide aktsiivsus on üle kahe korra suurem normi ülemisest piirist.
  • Maksafunktsiooni analüüse tuleb teha kord kuus esimese kahe ravikuuri ajal ning 2 kuni 4 nädalat pärast ravi lõpetamist. Kui maksanäitajad ei ole normipiires (enam kui 3 korda normi ülemisest piirist), tuleb ravi peatada ja patsienti jälgida.
  • Üle ühe ravikuuri tohib määrata ainult naistele, kellele kirurgiline operatsioon ei sobi. Operatsiooni ootel naistele tohib teha ühe ravikuuri.
  • Ravimi pakendisse lisatakse meeldetuletuskaart patsientidele maksafunktsiooni näitajate kontrollimise vajaduse kohta, samuti tuuakse välja maksakahjustuse nähud, mille tekkimisel tuleb arstiga ühendust võtta (nt väsimus, nahakollasus, tume uriin, iiveldus, oksendamine).

Ohutusandmete hindamisel leidis PRAC, et 8 tõsise maksakahjustuse juhtu võivad olla seotud Esmya kasutamisega. PRACi hinnangul on vajalikud edasised uuringud ulipristaali ja maksakahjustuse vahelise seose ning uute riskivähendamise meetmete efektiivsuse hindamiseks.

PRACi soovitus edastatakse Euroopa inimravimite komiteele. Lõpliku otsuse teeb Euroopa Komisjon.

Esmya vähendab efektiivselt emakafiborididest tingitud veritsust ja sellega kaasnevat aneemiat, samuti fibroidide suurust. Tänaseks on Esmyat maailmas kasutanud umbes 765 000 patsienti.

Eestis kasutab Esmyat hinnanguliselt 400 naist aastas, ravimit on turustatud alates 2012. aastast. Eestis ei ole maksakahjustuse juhtudest teatatud. Ravimiametile on turustamise aja jooksul ravimi müügiloa hoidja saatnud 6 teatist võimalike tõsiste kõrvaltoimete kohta (muuhulgas on teada antud hüpertensiivsest kriisist, uriinipidamatusest, vaginaalsest verejooksust, abstsessidest, peavalust ja -ringlusest, halvast enesetundest, ärevusest, kohinast kõrvus, sügelusest, aknest); kõigil juhtudel patsiendid paranesid täielikult.

Ulipristaali sisaldab ka raseduse erakorralise vältimise näidustusega EllaOne (nn SOS-pill). Selle kasutamisel ei ole maksakahjustuse juhtudest teatatud ning ohutusandmete hindamine ravimit EllaOne ei puuduta.

Lisainfo telefonil 737 4140 või e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.