• English
  • Eesti

Tarneraskuste kohta info leidmine

05.06.2020
Printer-friendly version

Info ravimite kohta, mis ei ole kättesaadavad tarneraskuse tõttu või mille turustamine on lõpetatud, asub nüüd ainult ravimiregistris.

Teostades otsingut soovitud parameetrite (nt ravimi nimi, toimeaine, näidustus vms) järgi, ilmuvad punasel taustal kõik Eestis turustatavad ravimid, mille kättesaadavusega on probleeme.

Oranži taustaga on otsingutulemustes need ravimid, mille mõne pakendisuuruse tarnega on probleeme, kuid vähemalt üks pakendisuurus on saadaval.

Joonis. Näide ravimi otsingutulemustes tarneraskusega ravimi tähistusest. Ravimi detailandmed avanevad klõpsates otsingutulemustes ravimi nimel.

Ravimi nimele klõpsates avaneb põhjalikum teave tarneraskuse alguskuupäeva ja tarnete taastumise eeldatava aja kohta, samuti viide sellele, kas alternatiivid on saadaval või peaksid patsiendid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.

Joonis. Näide ravimi detailandmete juures kuvatud tarneraskuse teatest.

Otsingut on võimalik teostada ka ainult selle järgi, kas ravimil on tarneraskus või mitte. Selleks tuleb avada ravimiregistris ravimite detailotsing ning märkida „tarneraskus olemas“.

Joonis. Tarneraskusega ravimite otsing.

Euroopa Ravimiameti veebilehel avaldatud tarneraskuste teated on leitavad siit.

Euroopa Ravimiamet avaldab nimekirja tsentraalse müügiloaga ravimite tarneraskustest, mis mõjutavad ravimite kättesaadavust mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis.