• English
  • Eesti

Seadusliku internetiapteegi tuvastamine

02.01.2018
Printer-friendly version

(text in English)

Ravimiamet on andnud tegevusloa kahele internetiapteegile:

1. Internetiapteek
Tegevusloa omaja: OÜ Mustamäe apteek, tegevusluba nr 285
Internetiapteegi aadress: https://www.apotheka.ee/
Telefon: +372 679 1870

2. Internetiapteek

Tegevusloa omaja: Veerenni apteek OÜ, tegevusluba nr 374
Internetiapteegi aadress: https://www.sudameapteek.ee/
Telefon: +372 605 7171

Alates juulist 2015 peavad kõik Euroopa Liidu internetiapteegid kasutama ühtset logo. Kui logole klikkides avaneb liikmesriigi pädeva asutuse veebileht, siis on tõendatud, et tegemist on logol kujutatud liikmesriigis seadusliku ja heaks kiidetud ravimite müügi kohaga.
Eesti internetiapteegid peavad kasutama sellist logo:

internetiapteegi logo

Loe internetiapteekidest ja ravimite kaugmüügist: http://www.ravimiamet.ee/internetiapteek

Vaata ka

Ebaseaduslikust internetiapteegist ostetud ravimitega kaasnevad ohud

Eestis kehtivad õigusaktid, mis reguleerivad ravimite kaugmüüki (internetiapteeki)

Euroopa Ravimiameti ja Euroopa Komisjoni veebilehtedelt leiad järgneva info (inglise keeles):

Mis on Euroopa Liidu ühtne logo?

Euroopa Liidu õigusaktid, mida kohaldatakse võltsitud ravimitele

Loetelu teiste EL liikmesriikide pädevate asutuste veebisaitidest, kust on võimalik leida internetiapteeke ehk isikuid, kellel on õigus pakkuda ravimite kaugmüügi teenust selles liikmesriigis (veebilehel on loetelu „List of registers of online medicine retailers“)

 

Identification of the legal online pharmacy


Estonian State Agency of Medicines has issued an activity licence to two online pharmacy:


1. Internetiapteek
Activity licence: No. 285
Activity license holder: OÜ Mustamäe Apteek
Website: https://www.apotheka.ee/

2. Internetiapteek

Activity licence: No. 374
Activity license holder: Veerenni Apteek OÜ
Website: https://sydameapteek.ee/


As of July 2015, all online pharmacies active in the European Union shall use a common logo. Clicking on the logo should open the website of the competent authority of the respective EU member state, providing confirmation that the sales point of medicinal products is operating legally and is approved by the member state.
Estonian online pharmacies shall use the following logo:

internetiapteegi logo

Read more about online e-pharmacies and distance sales at http://www.ravimiamet.ee/en/pharmacy

European Medicines Agency and European Commission have published the following information on their websites:

What is the common logo?

European Union legislation on falsified medicinal products

List of registers of online medicine retailers; links to the websites of competent authorities of EU member states

Dangers of falsified medicines