• English
  • Eesti

Toodete määratlemine - ravim või mitte?

Printer-friendly version

Eestis võib üldjuhul müüa ja kasutada ainult müügiloaga ravimeid. Seda, kas toode kuulub ravimite hulka või mitte, otsustab Ravimiamet määratlemise protseduuri käigus.
Määratlemist reguleerib sotsisaalministri määrus Aine või toote ravimina määratlemise tingimused ja kord.

Kuidas ja kust tooted Ravimiametisse määratlemiseks satuvad?
Enamikel juhtudel küsivad määratlust ettevõtjad/firmad, kes soovivad erinevaid tooteid meie kaubandusvõrgus turustama hakata. Samuti soovivad arvamust teised riigiasutused nagu Veterinaar- ja Toiduamet, Terviseamet, Tarbijakaitseamet ning Maksu-ja Tolliamet.

Kuidas määratlemine toimub?
Toote määratlemiseks esitatakse Ravimiametile taotlus, mis peab sisaldama toote ning toote valmistaja nime, andmeid toote koostise, omaduste ning tootele lisatava kasutusjuhendi kohta. Mõnikord lisatakse juurde toote näidis, enamasti siiski mitte, kuid Ravimiametil on seda alati õigus juurde küsida.
Taotluse läbivaatamiseks on aega 30 päeva. Esitatud andmete põhjal väljastatakse kirjalik otsus toote kuuluvuse kohta ravimite hulka. Ravimiamet määratleb tooteid ainult kas ravimiteks või mitte. Kui tegemist ei ole ravimiga, siis suunatakse ettevõte vastava organisatsiooni poole, kelle pädevusse antud toode võiks kuuluda (nt. toidulisandid Veterinaar- ja Toiduametisse, kosmeetikatooted Terviseametisse).

Taotlus toote määratlemiseks

Ravimina määratletud raviomadustega ainete ja taimede nimekiri