• English
  • Eesti

Turustamise algus, tarneraskused, müügiloa lõpetamine

24.04.2017
Printer-friendly version

Müügiloa saamise järgselt peab müügiloa hoidja teatama Ravimiametile ravimi turustamise algusest, ravimi tarnehäiretest ning müügiloa lõpetamisest. Teadete edastamiseks soovitame kasutage kliendiportaali, aga need võib saata ka aadressile documentation@ravimiamet.ee

Tarneraskuse või müügiloa lõpetamise korral tuleb teates kindlasti ära märkida põhjus.
Tarneraskuse lõppedes palume sellest samuti teada anda, ka seda on lihtne teha kliendiportaali kaudu.

Tarneraskuste teated

Kokkuvõte Ravimiameti ja Ravimitootjate Liidu läbiviidud küsitlusest ravimite tarneraskuste ja kättesaadavuse probleemide kohta