• English
  • Eesti
UudisedUudised

Tartu Ringkonnakohus jättis konkureeriva proviisorapteegi kaebuse rahuldamata

19.12.2019
Printer-friendly version

OÜ Põltsamaa Uus Apteek esitas (29.06.2018) Tartu Halduskohtule kaebuse, millega vaidlustati Ravimiameti otsus samas linnas tegutsevale teisele proviisoromandis olevale ettevõtjale OÜ PharmaTwo tegevusloa üleandmine.

 

Kaebaja seadis kahtluse alla uue proviisoromandis oleva ettevõtja sõltumatuse ravimi hulgimüüjast ja proviisori erapooletuse apteegiteenuse osutamisel. Kaebaja hinnangul ei olnud Ravimiamet tegevuslubade üleandmise otsustamisel piisavalt täitnud uurimiskohustust.

Tartu Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata (31.01.2019). Tartu Halduskohus jõudis seisukohale, et Ravimiameti otsus, millega võimaldati proviisoromandi nõuetele mittevastava apteegi tegevusloa üleandmine proviisoromandi nõudega kooskõlas olevale ettevõtjale, on õiguspärane.

OÜ Põltsamaa Uus Apteek esitas Tartu Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse, milles palus tühistada Tartu Halduskohtu 31.01.2019. a otsuse ja rahuldada kaebus.

Tartu Ringkonnakohus jättis tänase otsusega OÜ Põltsamaa Uus Apteek apellatsioonkaebuse rahuldamata ja Tartu Halduskohtu 31. jaanuari 2019. a otsuse muutmata. Kohtu otsuse juurde on lisatud ühe ringkonnakohtu kohtuniku eriarvamus seoses kohtuasja läbivaatamise piiridega.