• English
  • Eesti
UudisedUudised

Tartu Ringkonnakohus: apteegi asukoha muutmine ei rikkunud kaebaja õiguseid

27.11.2020
Printer-friendly version

Tartu Ringkonnakohus jättis Apt.Est OÜ apellatsioonkaebuse Ravimiameti otsusele BENU Apteek Eesti OÜ tegutsemiskoha muutmise osas rahuldamata. 

Ravimiamet rahuldas 11. novembril 2018. a BENU Apteek Eesti OÜ taotluse apteegitegevuse üleviimiseks Tallinnas, Kopli Polikliiniku ruumidest (Sõle tn 63) uude asukohta (Peterburi tee 98) seoses Kopli polikliiniku ruumide remondiga.

12. detsembril 2018 esitas Apt.Est OÜ (asukohaga T1 kaubanduskeskus Tallinn – Apotheka apteek) kohtule kaebuse Ravimiameti otsuse tühistamiseks osas, millega muudeti BENU Apteek Eesti OÜ üldapteegi tegutsemiskohta. Kaebaja hinnangul kahjustab BENU Apteek Eesti OÜ apteegi kolimine konkurentsiolukorda.

Kaebaja apteegi ja BENU Apteek Eesti OÜ apteegi tegutsemiskohad asuvad üksteisest 8 kilomeetri kaugusel. Viidatud vahemaa sees tegutseb kokku lisaks veel 31 apteeki, millest 27 ei vasta kaebuse esitamise ajal osaliselt või täielikult omandipiirangu nõuetele. Vaatamata sellele, oli kaebaja seisukohal, et just vaidlustatud otsuse tõttu kaotab kaebaja potentsiaalseid tarbijaid ja otsus rikub kaebaja ettevõtlusvabadust.

Tartu Halduskohus jättis juunis 2019 otsusega Apt.Est OÜ kaebuse rahuldamata. Kohtu hinnangul on mõju kaebaja apteegi konkurentsiolukorrale olematu ja ei takista kuidagi kaebaja ettevõtlusvabadust ning tegutsemiskoha muutmine on olnud õiguspärane. Kohus selgitas, et ühe äriühingu lubatavaks õiguseks või huviks vaidlustuse esitamisel ei saa olla pelgalt teise äriühingu põhjendamatu tõrjumine apteegiturult.

Apt.Est OÜ esitas juulils 2019 apellatsioonkaebuse Tartu Ringkonnakohtule Ravimiameti otsuse ja Tartu Halduskohtu otsuse vaidlustamiseks. Vaatama sellele, et alates 1. aprillist 2020 on BENU Apteek Eesti OÜ apteek kooskõlla viidud tegevusloa omandinõuetega ja kaebaja ei osuta enam apteegiteenust T1 kaubanduskeskuses (puudub kaebuses väidetav konkurentsiolukord), soovis kaebaja jätkata kohtuvaidlust ja palus kohtul hinnata Ravimiameti otsuse kooskõla ravimiseadusega.

Tartu Ringkonnakohus jättis 26. novembri 2020 otsusega apellatsioonkaebuse rahuldamata. Ringkonnakohus leidis, et vaidlustatud tegevusluba ei saanud kaebaja õigusi negatiivselt mõjutada ning järelikult puudus kaebajal kaebeõigus tühistamisnõude esitamiseks. Kuna apellatsioonkaebuse rahuldamata jätmise aluseks on kaebeõiguse puudumine, ei pidanud ringkonnakohus vajalikuks lahendada apellatsioonkaebuse neid väiteid, mis seonduvad vaidluse sisulise poolega, st vaidlustatud haldusakti õiguspärasusega. Ringkonnakohus leidis, et kuna kaebaja õigusi rikutud ei olnud ja kaebajal kaebeõigus puudus, siis on halduskohus kokkuvõttes õigesti kaebuse rahuldamata jätnud.

Tartu Ringkonnakohtu otsust on võimalik vaidlustada kuni 28. detsember 2020.