• English
  • Eesti
UudisedUudised

Täna on Euroopa antibiootikumipäev

18.11.2021
Printer-friendly version

Alates 2008. aastast korraldab Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskus (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) Euroopa antibiootikumipäeva, mille raames pööratakse tähelepanu antibiootikumide vastutustundlikule kasutamisele ja teadvustatakse antibiootikumresistentsuse tõsidust. Loe rohkem: https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en

Koroonapandeemiast pole mõjutamata jäänud ka antibiootikumide kasutamine. Sotsiaalne distantseerumine jm viiruse levikut vähendavad meetmed on aidanud vähendada ka bakterite poolt põhjustatud nakkushaiguste levikut ja Euroopa Liidu riikides vähenes antibiootikumide kasutamine 2020. aastal võrrelduna 2019. aastaga pea viiendiku võrra (18%). Täna avaldati ajakirjas Eurosurveillance ülevaade, mis seda trendi põhjalikumalt kirjeldab. Loe tervet artiklit:

Decrease in community antibiotic consumption during the COVID-19 pandemic, EU/EEA, 2020

Eestis, kus antibiootikumide tarvitamine võrreldes teiste Euroopa riikidega on niigi alati olnud tagasihoidlik, langes antibiootikumine ambulatoorne kasutamine nimetatud perioodil 14%. Seda trendi illustreerib järgnev joonis.


Joonis. Süsteemsete antibakteriaalsete ainete (ATC rühm J01) ambulatoorne kasutamine Eestis aastatel 2011-2020 (defineeritud päevadooside arvuna 1000 elaniku kohta ööpäevas)

Igal aastal avaldab ECDC juures tegutsev mikroobivastaste ainete tarbimise järelevalve võrgustik (European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network), kus ka Ravimiamet on esindatud, raporti antibiootikumide kasutamise kohta eelmisel kalendriaastal. Täna avaldati põhjalik raport 2020. aasta kohta, millega saab tutvuda: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/ESAC-Net%20AER-2020-Antimicrobial-consumption-in-the-EU-EEA.pdf

Lisaks leiab tänasest kuni 24. novembrini aset ülemaailmne antimikroobse teadlikkuse nädal, mille raames on Maailma Terviseorganisatsioon on avaldanud mitmeid huvitavaid materjale: https://www.who.int/campaigns/world-antimicrobial-awareness-week/2021