Kliiniliste uuringute statistika

Kliiniliste uuringute statistika.

Kliiniliste uuringute taotluste arv faaside kaupa 1992-2021.

Esitatud kliiniliste uuringute taotluste arv erialati 2021. 

Viimati uuendatud: 03.02.2022