• English
 • Eesti

Sagedamini esitatud küsimused seoses reklaamiaruande täitmisega

10.07.2018
Printer-friendly version
 1. Käsimüügiravimite patsientide teavitusüritused Eestis. Kui MLH ei algatanud ega korraldanud patsiendiüritust (patsiendi ühenduse organiseeritud), siis sellisel juhul ei tule kanda neid kulusid vormi?

Kulusid ei tule kajastada aruandes, kui ürituse algatus ei lähtunud müügiloa hoidjalt. Kui erialaorganisatsiooni toetati antud patsientidele suunatud ürituse korraldamisel, tuleb kulud kajastada jaotuses Toetused üritustele.

 1. Kas osalemine näitusega nt Arstide Päevadel (näitusel oli esindatud nii retseptiravimid kui käsimüügiravimid) tuleb kanda jaotusesse Toetused üritustele”või jaotusesse Retseptiravimi reklaami üritused Eestis ja/või Käsimüügiravimi reklaami üritused Eestis?

Kui tegemist oli näitusepinna kasutamise eest makstava tasuga üldistel korraldaja poolt välja kuulutatud tingimustel, tuleb see kajastada toetusena üritusele.

 1. Retseptiravimite reklaami üritused Eestis ja Käsimüügiravimite reklaami üritused Eestis. Oleme korraldanud uue retseptiravimi tutvustamiseks seminare arstidele ja selle käigus tuletanud meelde ka oma olemasolevat käsimüügiravimit ja toidulisandit. Kas ja kuidas jagada ürituse kulusid ravimireklaami aruandes? Kas kahe eraldi üritusena või võib neid koos käsitleda?

Kulutuste jaotus sõltub ürituse põhieesmärgist. Kui ürituse eesmärgiks oli reklaamida retseptiravimeid, tuleb täita vorm retseptiravimite reklaami kohta, kui käsimüügiravimit, siis vorm käsimüügiravimi reklaami kohta. Võrdse eesmärgi täitmise korral tuleks jaotada kulud pooleks.

 1. Retseptiravimite reklaami üritused Eestis. Kas siia tuleb märkida MLH korraldatud või algatatud ravimiesitlus- või muud teaduslikud üritused Eestis? Millised üritused määruse järgi tuleb aruandesse märkida? Kas näiteks grupivisiit arstidele (osalejate arvuga 3-30), kus tutvustatakse meie ravimeid ja pakutakse küpsiseid ja kohvi, tuleb kirja panna? Kas on mingi alampiir osalejate arvu ja kulutuste osas?

Ravimiesindaja tavaline töö arstide külastamise näol nende töökohal ei pea siin kajastuma. Kajastada tuleb eraldi korraldatud üritusi tervishoiuasutuses või väljaspool.

 1. Ravimite reklaami üritused väljaspool Eestit. Kas selliste ürituste hulka kuuluvad ka näiteks Balti riikide erialaarstidele korraldatud konverentsid, mille sihtgrupi hulka kuuluvad teistele lisaks ka Eestis tervishoiutöötajate registrisse kantud isikud või peetakse silmas ainult üritusi, mis korraldatakse ainult Eesti tervishoiutöötajate registrisse kantud isikutele ja proviisoritele ning farmatseutidele?

Need on MLH korraldatud või algatatud ravimiesitlus- või muud teaduslikud üritused väljaspool Eestit, mille sihtgrupiks on Eestis tervishoiutöötajate registrisse kantud väljaskirjutamise õigust omavad isikud, proviisorid ja farmatseudid. Kõik üritused Eestis ja väljaspool, mille sihtrühmaks on muuhulgas Eestis väljakirjutamisõigust omav isik, proviisor või farmatseut, tuleb aruandes kajastada.

 1. Ravimite allahindlused. Kui on tehtud allahindlust, kas saajatena tuleb ära näidata kõik apteegid, kes seda toodet ostsid, või piisab hulgimüüjast? Tegime ühele käsimüügitootele kõigepealt pakkumist 1+1 ja edasi andsime ära 0 hinnaga. Kuidas see aruandesse kirja panna?

Aruandes peavad kajastuma kõik allahindlused. Kui allahindlust tehti kõigile apteekidele, piisab selle märkimisest. Kui allahindlust tehti apteekide ühendusele, võib piirduda selle äranäitamisega.

 1. Ravimite allahindlus. Kas piisab, kui vormi märkida allahindluse saanute apteekide lahtrisse näiteks „Apotheka apteegid“?

Jah, kui allahindluse tingimused olid kõigile samad, võib piirduda apteekide ühenduse nimega.

 1. Ravimite allahindlus. Kui tegemist on näiteks “5+1-pakkumisega”, kas tuleb pakendite arvuna märkida nn+1 pakendid?

5+1 pakendi puhul tuleks arvutada koguhind 6 pakendi kohta ja jagada see 6-ga ning kajastada seda kõikidele pakenditele laieneva allahindlusena ehk hinnaerinevusena samal perioodil allahindluseta müüdud pakendite keskmisest hinnast.

 1. Ravimite allahindlus. Kas keskmine hulgimüügi müügihind=perioodi rahaline kogumüük jagatud pakendite koguarv?

Keskmine hulgimüügi müügihind on ilma allahindluseta müüdud pakendite keskmine hind.

 1. Ravimite näidised. Kas preparaat (Sotsiaalministri määruses nr 40) tähendab ravimi nimi, toimeaine, ravimvorm, tugevus, pakendi suurus, kood?

Jah (vt aruande vorm). Märkida tuleb ravimi nimetus ja kood.

 1. Kui müügiloa hoidja toetab apteekrite ja arstide erialaseid koolitusi eraldades raha sihtasutuse (nt Eesti Fond) kaudu, kas siis tuleb see kajastada aruandes? Info toetuste saajate ja kasutuse kohta on avalik ning kättesaadav MLH koduleheküljel.

Kui müügiloa hoidja teeb eraldisi sõltumatu nõukoguga fondile, ei ole seda vaja siin kajastada, samuti kui makstakse erialaseltsi aastamaksu. Kui müügiloa hoidja toetab nimetatud isikutele ürituse korraldamist, tuleb see kajastada ravimireklaami aruandes.

 1. Kui makstakse erialaseltsi aastamaksu ning see annab võimaluse seltsi üritustel osaleda (kuulata, panna üles tooteid tutvustav laud jne), siis kas peab aruandes kajastama?

Regulaarset toetajaliikmeile ühesuguseid õigusi võimaldavat liikmemaksu ei pea aruandes kajastama.