Riigilõivu tasumise info

Siit leheküljelt leiate riigilõivu tasumisega seotud info.

Riigilõiv tasutakse enne vastava taotluse esitamist järgmiselt:

Saaja:

Rahandusministeerium

Konto: 

Swedbank IBAN:

SEB Pank IBAN:

Luminor Bank IBAN:

LHV Pank IBAN: 

EE93 2200 2210 2377 8606

EE89 1010 2200 3479 6011

EE70 1700 0170 0157 7198

EE77 7700 7710 0381 3400

Viitenumber:   Vaata tabelist vastavalt esitatud taotlusele
Selgitus: Vastavalt tabeli all toodud infole


RAVIMI MÜÜGILOA TAOTLUSED

Riigilõiv (€) Viitenumber
Inimestel kasutatava ravimi müügiloa väljaandmine või uuendamine* 32,00 2900082294
Inimestel kasutatava ravimi müügiloa muutmine (I ja II tüübi muutus)* 16,00 2900082294
Veterinaarravimi müügiloa väljaandmine või uuendamine* 32,00 2900082294
Veterinaarravimi müügiloa muutmine (I ja II tüübi muutus)* 16,00 2900082294

Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida ravimpreparaadi nimi, tugevus ja ravimvorm, taotluse liik, esitatud taotluste arv, MRP/DCP muudatuste puhul protseduuri number ning viitenumber.

Riigilõiv tuleb tasuda iga esitatud taotluse kohta.

Esmase müügiloa ja müügiloa uuendamiste puhul tuleb iga ravimvormi ja tugevuse kohta esitada eraldi taotlus ning riigilõiv tuleb tasuda iga taotluse kohta.

Muudatuste taotlemiseks on lubatud teatud juhtudel esitada sama müügiloa hoidja erinevate ravimite muudatused ühel taotluse vormil. Sel juhul tuleb riigilõiv esitada ühe esitatud taotluse kohta (sõltumata sama taotlusega taotletud muudatuste arvust).

Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti, viitenumber) või maksekorralduse koopia.

Viimati uuendatud: 25.01.2022