• English
  • Eesti

Riigihanked

13.05.2021
Printer-friendly version

Ravimiamet otsib kontori renoveerimistööde raames vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerijat. Hanke eesmärgiks on leida koostööpartner, kes lähtudes sisekujunduslikust projektist ja hoone olemasolevatest vee- ja kanalisatsioonitrassidest teeb Ravimiameti Tartu kontori (Nooruse 1, Tartu) renoveerimiseks vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projektid.

Täpsema pakkumuskutse saamiseks andke enda huvist teada e-posti aadressil hanked@ravimiamet.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.05.2021 kell 13:00.

Lisainfot saab Ravimiameti üldosakonna juhataja Elina Savilt telefonil 737 4140 või e-postil hanked@ravimiamet.ee

________

Ravimiamet viib läbi väikeostu andmekandjate äraveo ja hävitamise hankimiseks.

Hanke eesmärgiks on leida koostööpartner, kellega sõlmida leping andmekandjate äraeveo ja hävitamise teenuse ostmiseks 36 kuuks.

Täpsema pakkumuskutse saamiseks andke enda huvist teada e- posti aadressil hanked@ravimiamet.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.05.2021 kell 13:00.

Lisainfot saab Ravimiameti üldoskanna haldusspetsialist Nevel Lindelt telefonil 737 4141 või e- postilt hanked@ravimiamet.ee

________

 

 

 

Ravimiametis korraldatakse riigihankeid vastavalt Riigihangete seadusele lähtudes Ravimiameti hankekorrast.

Ravimiameti poolt korraldatud riigihangete kohta saab infot riikliku riigihangete registri koduleheküljelt.

Ravimiameti 2021. a hankeplaan