• English
  • Eesti

Riigihanked

01.03.2021
Printer-friendly version

Ravimiamet otsib kontori renoveerimistööde raames elektri- ja nõrkvoolusüsteemide projekteerijat. Hanke eesmärgiks on leida koostööpartner, kes lähtudes sisekujunduslikust projektist ja pakkumuskutses toodud nõuetest teeb Ravimiameti Tartu kontori (Nooruse 1, Tartu) renoveerimiseks elektri- ja nõrkvoolu projektid.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.03.2021 kell 13:00.

Täpsema info ja pakkumuskutse saamiseks pöörduge Ravimiameti üldosakonna juhataja Elina Savi poole telefonil 737 4140 või e-postil hanked@ravimiamet.ee.

 

 

Ravimiametis korraldatakse riigihankeid vastavalt Riigihangete seadusele lähtudes Ravimiameti hankekorrast.

Ravimiameti poolt korraldatud riigihangete kohta saab infot riikliku riigihangete registri koduleheküljelt.

Ravimiameti 2021. a hankeplaan