• English
  • Eesti

Riigihanked

22.05.2019
Printer-friendly version

Ravimiamet otsib koostööpartnereid oma töötajatele keeleõppe läbiviimiseks järgmiseks kaheks õppeaastaks alates september 2019 kuni juuni 2021. Eesmärgiks on leida töötajatele professionaalsed keeleõppe läbiviijad.

Nõuded pakkujale:

- Pakkuja peab suutma pakkuda inglise keele, vene keele ja prantsuse keele õpet ning vajadusel läbi viia keele testid, et hinnata koolitatavate keeleõppe taset.

- Pakkuja peab olema viimase 3 aasta jooksul korraldanud organisatsioonisiseseid keeleõppe kursuseid.

- Keeleõppe kursuseid peavad läbi viima vastava kvalifikatsiooni ja vähemalt kolme aastase õpetamise kogemusega õpetajad.

 

Lisainformatsioon ja täpsem pakkumuskutse Ravimiameti üldosakonna juhataja Elina Savilt e-postil hanked@ravimiamet.ee või telefonil 737 4140.

Pakkumusi ootame hiljemalt 19. augustil 2019 kell 16:00 e-posti aadressile hanked@ravimiamet.ee.

 

 

Ravimiametis korraldatakse riigihankeid vastavalt Riigihangete seadusele lähtudes Ravimiameti hankekorrast.

Ravimiameti poolt korraldatud riigihangete kohta saab infot riikliku riigihangete registri koduleheküljelt.

Ravimiameti 2019. a hankeplaan