• English
  • Eesti

Riigihanked

14.12.2021
Printer-friendly version

Ravimiamet ootab pakkumusi töötervishoiuteenuse osutamiseks (töötajate tervisekontroll)

Hanke eesmärk on leida koostööpartner, kellega sõlmida leping töötervishoiu teenuse osutamiseks 36 kuuks.

Hankedokumendid on lisatud kirjale.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23. detsember 2021 kell 10. Pakkumused tuleb esitada digitaalselt e-aadressile hanked@ravimiamet.ee.

Lisaküsimustega pöörduge Ravimiameti üldosakonna juhataja Elina Savi poole telefonil 737 4140 või e-postil hanked@ravimiamet.ee.

______________

Ravimiametis korraldatakse riigihankeid vastavalt Riigihangete seadusele lähtudes Ravimiameti hankekorrast.

Ravimiameti poolt korraldatud riigihangete kohta saab infot riikliku riigihangete registri koduleheküljelt.

Ravimiameti 2021. a hankeplaan