• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Xanax XR, Faringodol Forte, Mixor 80/5 mg, Levetiracetam Accord, Matever ja Normeg tarneraskused

02.04.2020
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG esindaja teatas ravimi Xanax XR 1 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide (toimeaine alprasolaam) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti septembri alguseni 2020. Ravim on praegu veel apteekides kättesaadav. Teisi sama toimeaine sisaldusega pika toimeajaga ravimeid Eestis ei turustata, lühikese toimeajaga ravimid on saadaval. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga, et otsustada lühikese toimeajaga ravimvormi sobivus või vahetada ravim mõne teise anksiolüütikumi vastu.

 

Müügiloa hoidja Richard Bittner AG esindaja teatas ravimi Faringodol Forte 150 mg losengide (toimeaine koliinsalitsülaat) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuli lõpuni 2020. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, kuid samal näidustusel kasutatavad ravimid on saadaval. Patsiendid peaksid vajadusel nõu pidama apteekriga.

 

Müügiloa hoidja Zentiva k.s. esindaja teatas ravimi Mixor 80 mg + 5 mg tablettide (toimeained telmisartaan ja amlodipiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti mai alguseni 2020. Ravim on praegu veel apteekides kättesaadav, samuti on saadaval teised samade toimeainete sisaldusega ravimid.

 

Müügiloa hoidja Accord Healthcare S.L.U. esindaja teatas ravimite Levetiracetam Accord 250 mg, 500 mg ja 1000 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine levetiratsetaam) tarneraskusest. 250 mg ja 1000 mg tablettide tarneraskus lõppeb eeldatavasti juulis ning 500 mg tablettide tarneraskus augustis 2020. Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval.

 

Müügiloa hoidja Pharmathen S.A. esindaja teatas ravimi Matever 1000 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine levetiratsetaam) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuni alguseni 2020. Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval.

 

Müügiloa hoidja Zentiva k.s. esindaja teatas ravimi Normeg 500 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine levetiratsetaam) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti aprilli II pooleni 2020. Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval.