• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Valaciclovir Actavis 500 mg, Ibumetin 400 mg N30 ja Seretide Diskus 500 tarneraskused

23.12.2020
Printer-friendly version

 

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf esindaja teatas ravimi Valaciclovir Actavis 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine valatsikloviir) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti jaanuarini 2021. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.

 

Müügiloa hoidja Takeda Pharma AS esindaja teatas ravimi Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid N30 (toimeaine ibuprofeen) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti veebruarini 2021. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.

 

Müügiloa hoidja GlaxoSmithKline (Ireland) Limited esindaja teatas ravimi Seretide Diskus 500, 50 mcg/500 mcg annustatud inhalatsioonipulber (toimeained salmeterool ja flutikasoon) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti veebruarini 2021. Saadaval on teine sama toimeainete kombinatsiooni ja näidustusega ravim.