• English
 • Eesti

Ravimite saatmine

06.01.2021
Printer-friendly version

Ravimite saatmisest vene keeles

Ravimite saatmisel tuleb arvestada, et:

 • Ravimeid võib saata ainult isiklikuks tarbimiseks, st saadetavad kogused ei või ületada saadetise saaja ravivajadust, retseptiravimi vajadus peab olema arsti poolt määratud ning saadetises olevad ravimid ei ole mõeldud üle andmiseks teistele isikutele. Retseptiravimeid saates soovitame saadetisele lisada retsepti koopia või digiretsepti väljatrüki, sest osades riikides on see kohustuslik;
 • Ravimeid võib saata välismaale või Eestisse eraisikult eraisikule;
 • Keelatud on saata anaboolseid steroide, narkootilisi ja psühhotroopseid aineid, täisverd ja verekomponente, meditsiiniliseks kasutamiseks ettenähtud rakke ja kudesid ning uudseid ravimeid;
 • Ravimid peavad alati olema tootja pakendis (lahtiseid tablette, ampulle jne ei tohi saata) ning lubatud on saata vaid ravimite jaemüügis kasutatavaid pakendeid;
 • Ravimiameti luba on vajalik kõigile saadetavatele ravimitele, kui saadate ühes saadetises:
 • rohkem kui viis ravimi pakendit või
 • kui mõne saadetava ravimi pakend on suurem kui:
 • tahketel ravimvormidel kuni 200 ühikut;
 • pulbritel lahuse valmistamiseks 500 g;
 • homöopaatilistel graanulitel 50 g;
 • infusioonilahustel ja suukaudsetel lahustel 500 ml;
 • süstitavatel ravimvormidel 30 ampulli või viaali;
 • välispidistel ravimitel 200 ml või 200 g;
 • droogidel 100 g;
 • inhaleeritavatel ravimpreparaatidel kuni 200 annust;
 • ravimplaastritel 10 ühikut.

Ravimiameti loa taotlemine

Ravimiameti loa saamiseks tuleb esitada vabas vormis (digitaalselt) allkirjastatud taotlus, kus on järgmised andmed:

 • taotleja nimi ja kontaktandmed (aadress, kontakttelefon, e-post);
 • ravimite saatja ja saaja nimi;
 • riik, kust ja kuhu ravimid saadetakse;
 • saadetise number, kui saadetis on saadetud välismaalt ja vajab kättesaamiseks Ravimiameti luba;
 • kõigi saadetises olevatele ravimite nimekiri (ravimi nimetus, toimeaine sisaldus ja ravimvorm, pakendi suurus ja pakendite koguarv);
 • retseptiravimite puhul arsti teatis või retsepti koopia ravimite vajaduse kohta

Saatke allkirjastatud taotlus Ravimiametisse kas:

 • e-postiga aadressile info@ravimiamet.ee (arsti teatis nt skaneeritud pdf failina manuses),
 • postiga aadressile Ravimiamet, Nooruse 1 Tartu 50411,
 • Ravimiamet teeb otsuse loa andmiseks hiljemalt viiendal tööpäeval pärast nõuetekohase taotluse saamist ning saadab loa postiga avalduses esitatud aadressile.

Saatmise vorm | PDF

Kättesaamise vorm | PDF

 

Õiguslik alus ravimite postiga saatmise korrale tuleneb ravimiseaduse  § 25 lõigetest 2 ja 4 ning Sotsiaalministri 18.02.2005 määruse nr 31  „Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu“ § 8 lõigetest 3, 6, 7, 9 ja 94.

Ravimite saatmine vene keeles