• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Neurontin, Sinemet CR 50/200 mg, Mirtazapin Orion 15 mg ja Rehydron Optim tarneraskused

04.04.2019
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG esindaja teatas ravimi Neurontin 300 mg kõvakapslite (toimeaine gabapentiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti mai alguseni 2019. Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval.

Müügiloa hoidja Merck Sharp & Dohme OÜ teatas ravimi Sinemet CR 50/200 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide (toimeained karbidopa ja levodopa) tarneraskusest, mille kestus ei ole teada. Teisi samade toimeainete sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.

Müügiloa hoidja Orion Corporation esindaja teatas järgmiste ravimite tarneraskustest:

  • Mirtazapin Orion 15 mg suus dispergeeruvad tabletid (toimeaine mirtasapiin). Tarneraskus kestab eeldatavasti aprilli keskpaigani 2019. Apteekides on saadaval teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.
  • Rehydron Optim suukaudse lahuse pulber (toimeained naatriumkloriid, kaaliumkloriid, naatriumtsitraat ja glükoos). Tarneraskus kestab eeldatavasti juuni keskpaigani 2019. Teisi samade toimeainete sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks konsulteerima arsti või apteekriga.