• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite MST Continus, Adenocor ja Cardace Forte turustamine lõpetatakse

07.01.2022
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Mundipharma Gesellschaft m.b.H. esindaja teatas ravimi MST Continus 30 mg suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid (toimeaine morfiin) turustamise lõpetamisest. Teisi sama ravimvormiga morfiini sisaldavaid ravimeid saadaval ei ole. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks pöörduma oma arsti poole.

Müügiloa hoidja Sanofi-Aventis Estonia OÜ esindaja teatas järgmiste ravimite turustamise lõpetamisest:

  • Adenocor 3 mg/ml süstelahus (toimeaine adenosiin). Saadaval on sama toimeaine, kuid erineva kontsentratsiooniga süstelahus.
  • Cardace Forte 10 mg/25 mg tabletid (toimeained ramipriil ja hüdroklorotiasiid). Teisi sama toimeainete kombinatsiooniga ravimeid saadaval ei ole, saadaval on samade toimeainete ja annustega monopreparaadid. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks pöörduma oma arsti poole.