• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Mimpara, Cinacalcet Teva 60 mg, Aricogan, Sertraline Lannacher 100 mg ja Rebetol turustamine lõpetatakse

08.07.2020
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Amgen Europe B.V. esindaja teatas järgmiste ravimite turustamise lõpetamisest:

  • Mimpara 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine tsinakaltseet);
  • Mimpara 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine tsinakaltseet);
  • Mimpara 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine tsinakaltseet).

Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval.

 

Müügiloa hoidja Teva B.V. esindaja teatas ravimi Cinacalcet Teva 60 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine tsinakaltseet) turustamise lõpetamisest. Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval.

 

Müügiloa hoidja G.L. Pharma GmbH esindaja teatas järgmiste ravimite turustamise lõpetamisest:

  •          Aricogan 15 mg tabletid (toimeaine aripiprasool). Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval.
  •          Sertraline Lannacher 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine sertraliin). Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval.

 

Müügiloa hoidja Merck Sharp & Dohme B.V. esindaja teatas ravimi Rebetol 200 mg kõvakapslite (toimeaine ribaviriin) turustamise lõpetamisest. Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga ravimeid Eestis ei turustata, kuid samal näidustusel kasutatavad ravimid on saadaval. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.