• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Medsamic, Cardura XL, Nimotop, Sotahexal, Travocort, Fucidin tarneraskused

17.12.2019
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Medochemie Ltd. esindaja teatas ravimi Medsamic 100 mg/ml süstelahuse (toimeaine traneksaamhape) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti jaanuari teise pooleni 2020. Teised sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga ravimid ei ole saadaval. Ravimiamet, erialaselts ning ravimite hulgimüüjad teevad koostööd, et võimaldada tarneraskuse perioodil erandkorras müügiloata ravimi kasutamist.

Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG esindaja teatas ravimi Cardura XL 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide (toimeaine doksasosiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti veebruari keskpaigani 2020. Ravim on praegu apteekides saadaval, samuti on saadaval teine sama toimeaine sisaldusega ravim.

Müügiloa hoidja Bayer AG esindaja teatas ravimi Nimotop 0,2 mg/ml infusioonilahuse (toimeaine nimodipiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti jaanuari lõpuni 2020. Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga ravimeid Eestis ei turustata.

Müügiloa hoidja Hexal AG esindaja teatas ravimi Sotahexal 80 mg tablettide N50 (toimeaine sotalool) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti jaanuari keskpaigast märtsi lõpuni 2020. Ravim on praegu apteekides saadaval, samuti on saadaval N20 pakend.

Müügiloa hoidja Intendis GmbH esindaja teatas ravimi Travocort 10 mg + 1 mg/g kreemi (toimeained isokonasool ja diflukortoloon) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti detsembri lõpuni 2019. Teisi samade toimeainete kombinatsiooniga ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.

Müügiloa hoidja LEO Pharma A/S esindaja teatas ravimi Fucidin 20 mg/g kreemi (toimeaine fusidiinhape) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti jaanuari alguseni 2020. Saadaval on sama toimeaine sisaldusega salv. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.