• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Marionelle 3 mg/0,02 mg ja Clopidogrel Actavis 75 mg turustamine lõpetatakse

05.02.2021
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Sandoz Pharmaceuticals d.d. esindaja teatas ravimi Marionelle 3 mg/0,02 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeained drospirenoon ja etünüülöstradiool) turustamise lõpetamisest. Saadaval on teised sama toimeaine, tugevuse ja näidustusega ravimid.

 

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf esindaja teatas ravimi Clopidogrel Actavis 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine klopidogreel) turustamise lõpetamisest. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.