• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Lenalidomide Auxilia ja Penicillin G Sodium Sandoz tarneraskused

14.11.2019
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Auxilia Pharma OÜ esindaja teatas ravimi Lenalidomide Auxilia 10 mg kõvakapslite (toimeaine lenalidomiid) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti novembri lõpuni 2019. Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval.

Müügiloa hoidja Sandoz GmbH esindaja teatas ravimi Penicillin G Sodium Sandoz 1000000RÜ süste-/infusioonilahuse pulbri (toimeaine bensüülpenitsilliin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti jaanuari keskpaigani 2020. Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga ravimeid Eestis ei turustata.