• English
  • Eesti

Ravimite koostoimed

21.12.2011
Printer-friendly version

 

Kui patsient saab samaaegselt ravi mitme erineva ravimiga, on oht ravimite koostoimete tekkeks. Ravimite koostoimed on farmakodünaamilised või farmakokineetilised.

Farmakodünaamilised koostoime näiteks on hüpotensiivse toime tugevnemine kahe ravimi, mille põhi- või kõrvaltoimeks on vererõhu langus, kooskasutamisel.

Farmakokineetilise koostoimega on tegemist, kui muutub ravimi imendumine, biosaadavus, metabolism ja/või eritumine. Farmakokineetilised koostoimed on raskemini prognoositavad, kuna nad pole seotud ravimi toimemehhanismiga. Valdavalt on farmakokineetilised koostoimed seotud tsütokroom P450 (CYP450) ensüümidega. Sellise koostoime puhul kiireneb või aeglustub ravimi metabolism.


Rohkem teavet:

Olulisemad CYP450 seotud interaktsioonid, mida peab arvestama psühhotroopsete ravimite kasutamisel