• English
  • Eesti

Ravimite kaugmüügil peab veebilehel selgesti nähtavalt avaldama järgmised andmed:

26.04.2013
Printer-friendly version

1) üldapteegi nimi, tegevusloa omaja ärinimi, äriregistri kood, tegutsemiskoha aadress, tegevusloa number ja kehtivusaeg;

2) Ravimiameti kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti- ja kodulehekülje aadressid)  ja hüperlink Ravimiameti veebilehele, kus on toodud ravimite kaugmüüki pakkuvate apteekide nimekiri ja muu teave ravimite kaugmüügi kohta;

3) ravimite tellimise ja kättetoimetamise tingimused, sh tellimuse kinnitamiseks kuluv aeg, ravimite kättetoimetamise viisid ja kättetoimetamistasu suurus ning info, kas teenustasu sisaldab makse ja tarnekulusid;

4) ravimialase nõustamise võimalused;

5) viide ravimi pakendi infolehele, mis on avaldatud Ravimiameti veebilehel (iga ravimipakendi juures link ravimiregistris või koodikeskuses olevale pakendi infolehele);

6) teave, et väljastatud ravimeid ei osteta tagasi ning et neid saab apteeki tagastada vaid hävitamiseks.

Veebilehel peavad olema selgesti eristatud käsimüügiravimid, retseptiravimid, veterinaarravimid ja muud tooted. Ravimite valik peab olema esitatud toimeainete nimetuste järgi, samas ei ole keelatud pärast toimeaine nimetust esitada ka ravimi nimetus.

Käsimüügiravimid, retseptiravimid, veterinaarravimid ja muud tooted peavad jääma pärast otsingutulemuse kuvamist selgesti eristatavaks. Otsingutulemused peavad vastama päringutingimustele (ei tohiks olla eksitavaid ega poolikuid päringutulemusi). Kui päring tehakse ligikaudse vaste põhjal, peaks süsteem seda selgelt näitama.

Veebilehel peab juhtima tähelepanu vajadusele lugeda enne ravimi kasutamist tähelepanelikult pakendi infolehte ning kaebuste püsimise või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pöörduda arsti või apteekri poole.

Veebileht ei tohi sisaldada viiteid või linke kindla ravimi eelispakkumiseks. Käsimüügiravimi reklaam ei tohi häirida ravimi valimist (sh ei tohi võimaldada reklaamitavaid käsimüügiravimeid näiteks otse ostukorvi lisada) ega suunata tellijaid ebaratsionaalsetele valikutele. Veebilehel ei tohi olla retseptiravimite reklaami.

Väljatöötamisel on üle-euroopaline ühtne logo legaalsete internetiapteekide tuvastamiseks. Loodav logo saab kohustuslikuks kõigile internetiapteekidele ja see saab olema turvalise kanali kaudu seotud Ravimiameti kodulehega.