• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite kättesaadavuse tagamise osapoolte kohustused – Euroopa Komisjoni seisukoht

12.10.2018
Printer-friendly version

Kui vajalik ravim ei ole kättesaadav, võib sellel olla erinevaid põhjusi. Ravim võib olla müügilt kadunud ajutiselt või lõplikult. Kuna ravimimüügiahel ja –tingimused on rahva tervise kaitseks üks enimreguleeritud valdkondi Euroopa Liidus, on ka õigusaktides kirja pandud, kelle kohustus on ravimid kättesaadavaks teha. Kättesaadavuse probleemid Euroopas siiski ei ole kadunud, vaid pigem süvenevad, mistõttu on Euroopa Komisjon avaldanud täpsustavad selgitused, kes vastutab, kui ravimit ei ole. Juhend kirjeldab senisest täpsemalt nii ravimitootjate/müügiloahoidjate kui ka hulgimüüjate kohustusi ja vastutust ravimitega piisava ja pideva varustamise tagamisel. Juhtnööre antakse ka riikidele ravimiettevõtjatele täiendavate piirangute ja kohustuste seadmiseks.

Eestikeelne juhend

Ingliskeelne juhend