• English
  • Eesti

Ravimite käitlemine teistes asutustes ja ettevõtetes

20.12.2010
Printer-friendly version

Igapäevatöös kasutavad ravimeid tervishoiu- ja hoolekandeasutused, mitmesuguste ettevõtete ja asutuste arstikabinetid, teadus-ja uurimisasutused. Mõiste "ravimid" hõlmab ka kliinilisteks uuringuteks kasutatavaid ravimeid.


Ravimiameti ülesandeks on vajadusel kontrollida kõikide ravimeid käitlevate asutuste tegevuse vastavust nõuetele.

ning selle alusel sotsiaalministri poolt antud määrused reguleerivad näiteks ravimite säilitamist tervishoiu- ja hoolekandeasutuses, aegunud ja kõlbmatute ravimite hävitamist, ravimite väljakirjutamist, nõudelehtedega ravimite tellimist apteekidest, ravimite sissevedu välisabina.

Müügiloata ravimite sissevedu


Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus kehtib kõikidele narkootiliste ja psühhotroopsete käitlemisega seotud füüsilistele ja juriidilistele isikutele. Selle seaduse kohaselt annab Ravimiamet käitlejatele asjakohaseid lubasid ning teeb järelevalvet nende ainete seadusliku käitlemise üle. Seaduse alusel sotsiaalministri poolt antud määrus reguleerib täpsemalt narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja ravimite käitlemist tervishoiu-, hoolekande-, teadus- ja uurimisasutuses; samuti narkootiliste ja psühhotroopsete ainete arvestust ja aruandlust nimetatud ainetega seotud kuritegude ennetamise, avastamise ning tõkestamise asutustes.

Kõlbmatute ravimite käitlemine