• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Imovane, Valaciclovir Elvim, Dexamethason Krka 4 mg ja Olanzapin Actavis 10 mg tarneraskused

05.02.2021
Printer-friendly version

 

Müügiloa hoidja Sanofi-Aventis Estonia OÜ esindaja teatas ravimi Imovane 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine zopikloon) tarneraskusest, mille kestus ei ole teada. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.

 

Müügiloa hoidja SIA Elvim esindaja teatas ravimi Valaciclovir Elvim 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine valatsikloviir) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti mai alguseni 2021. Saadaval on teine sama toimeaine ja näidustusega ravim.

 

Müügiloa hoidja First Pharma OÜ esindaja teatas ravimi Dexamethason Krka 4 mg tabletid (toimeaine deksametasoon) tarneraskusest, mille kestus ei ole teada. Saadaval on müügiloa hoidja KRKA, d.d., Novo mesto Dexamethason Krka 4 mg tabletid.

 

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf esindaja teatas ravimi Olanzapin Actavis 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine olansapiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti märtsini 2021. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.