• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Cosentyx 150 mg/ml N2 ja Noxafil 40 mg/ml turustamine lõpetatakse

26.08.2021
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Novartis Europharm Limited esindaja teatas ravimi Cosentyx 150 mg/ml süstelahus pen-süstlis N2 (toimeaine sekukinumab) turustamise lõpetamisest. Saadaval on Cosentyx 150 mg/ml N1 pakendis.

 

Müügiloa hoidja Merck Sharp & Dohme B.V. esindaja teatas ravimi Noxafil 40 mg/ml suukaudne suspensioon (toimeaine posakonasool) turustamise lõpetamisest. Saadaval on teine sama toimeaine ja näidustusega ravim.