• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Citalopram Actavis 40 mg, Tavegyl 1 mg/ml süstelahuse, Rispolept 2 mg ja 4 mg ning Renitec Plus turustamine lõpetatakse

02.04.2019
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf esindaja teatas ravimi Citalopram Actavis 40 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine tsitalopraam) turustamise lõpetamisest. Sama toimeaine sisaldusega ravim teiselt tootjalt on apteekides saadaval.

Müügiloa hoidja GlaxoSmithKline Dungarvan Limited esindaja teatas ravimi Tavegyl 1 mg/ml süstelahuse (toimeaine klemastiin) turustamise lõpetamisest. Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga ravimeid Eestis ei turustata.

Müügiloa hoidja UAB Johnson & Johnson esindaja teatas ravimite Rispolept 2 mg ja 4 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine risperidoon) turustamise lõpetamisest. Sama toimeaine sisaldusega ravimid on apteekides saadaval.

Müügiloa hoidja Merck Sharp & Dohme OÜ teatas ravimi Renitec Plus 20 mg + 6 mg tablettide (toimeained enalapriil ja hüdroklorotiasiid) turustamise lõpetamisest. Teisi samade toimeainete sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.