• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Brinzolamide Elvim, Ibumetin 400 mg N10, Imdur, Aripiprazole Zentiva 15 mg ja Risperidone Accord 2 mg tarneraskused

22.10.2020
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja SIA Elvim esindaja teatas ravimi Brinzolamide Elvim 10 mg/ml silmatilgad, suspensioon (toimeaine brinsolamiid) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti jaanuari alguseni 2021. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.

 

Müügiloa hoidja Takeda Pharma AS esindaja teatas ravimi Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid N10 (toimeaine ibuprofeen) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti novembri lõpuni 2020. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.

 

Müügiloa hoidja TopRidge Pharma (Ireland) Limited esindaja teatas ravimi Imdur 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid (toimeaine isosorbiitmononitraat) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti detsembri lõpuni 2020. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.

 

Müügiloa hoidja Zentiva, k.s. esindaja teatas ravimi Aripiprazole Zentiva 15 mg tabletid (toimeaine aripiprasool) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti novembri keskpaigani 2020. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.

 

Müügiloa hoidja Accord Healthcare B.V. esindaja teatas ravimi Risperidone Accord 2 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine risperidoon) tarneraskusest, mille kestus ei ole teada. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.